chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  dinsdag, 1 oktober 2019
  13:00 - 16:00
  Hendrik Consciencegebouw - lokaal 1C10
  Status: Schrijf je nu in

  Hoe kun je omgaan met verschillen tussen jezelf en de de ander? In een team of organisatie is dit niet vanzelfsprekend. Dit vereist specifieke kennis en vaardigheden. Maar het loont de moeite. In deze workshop, georganiseerd in samenwerking met Diverscity, leer je omgaan met onbewuste vooroordelen. Zo breng je je dienstverlening naar een hoger niveau.

  Voor wie?

  Deze opleiding is voor personeelsleden binnen de Vlaamse overheid die zich bezighouden met individuele dienstverlening ten aanzien van personeel:

  • HR-medewerkers

  • selectoren
  • vertrouwenspersonen
  • contactpersonen integriteit
  • diversiteitsambtenaren
  • preventieadviseurs
  • sociale dienst
  • dienst re-integratie

  Wat mag je verwachten?

  Deze opleiding gaat over inclusiviteit. Je mag volgende resultaten verwachten:

  • inzicht in eigen vooringenomenheden, normen en waarden en hoe die jouw handelen beïnvloeden
  • vaardigheid om inclusief te communiceren en zo frustraties en misverstanden te vermijden
  • vaardigheid om contact te maken met de ander vanuit nieuwsgierigheid en bereidheid om voortdurend bij te leren
  • vaardigheid om tools en technieken te gebruiken om menselijk potentieel op een meer objectieve manier in te schatten

  Programma

  • Onbewuste vooroordelen, waarover gaat het?
  • Valkuilen van denken bij het houden van één-op-één gesprekken als dienstverlener
  • Tool en technieken voor inclusieve vormen van communicatie
  • Valkuilen van denken bij het inschatten van menselijk potentieel - selectieprocessen, evaluatieprocessen en alle vormen van interpersoonlijke beoordelingen
  • Tools en technieken om objectiever te rekruteren, evalueren en beoordelen

  Kostprijs

  Je deelname aan deze vorming is gratis

  Praktische informatie

  • De workshop is interactief.

  • Afwisseling tussen interactieve kennistransfer en praktische oefeningen en cases zorgt ervoor dat je de nieuwe inzichten dadelijk kan toepassen in de eigen werkomgeving.

  • Je werkt in een kleine groep en binnen een veilige, inclusieve leeromgeving.

  • Je krijgt een professionele begeleiding van Els Compernolle - Human Insight.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  Inschrijven

  Begin
  Heb je specifieke behoeften of noden om dit evenement bij te wonen? Bijvoorbeeld omwille van een fysieke beperking, allergie, ... Laat het ons weten.
  Agentschap Overheidspersoneel verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Agentschap Overheidspersoneel via het mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.