chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  woensdag, 31 maart 2021
  10:00 - 12:30
  Webinar

  Over dit evenement

  Wil je ook aan de slag gaan met gelote burgerpanels, maar ben je nog op zoek naar de juiste aanpak? Vraag je je af hoe loting de democratie versterkt en het ganse proces leidt tot kwalitatiever beleid?  Of misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar deze vernieuwende vorm van participatie?

  Luidt jouw antwoord ‘ja’ op minstens een van deze vragen? Dan is dit het geknipte webinar voor jou!

  Programma

  We vertrekken vanuit de praktijk en laten burgermeester Inge Lenseclaes van Overijse en gemeenteraadsvoorzitter Adinda Claessen van Oud-Heverlee aan het woord over hun ervaring. Beide organiseerden in hun gemeente een geloot burgerpanel, waarbij ze zowel burgers als gemeenteraad betrokken.  Aansluitend reflecteren professor Filip De Rynck (UGent) en Dr. Yves Dejaeghere (G1000) over de belangrijkste lessen.

  Na het plenaire gedeelte, kies je voor één van de zes interactieve verdiepingssessies. Samen met een inleidende spreker ga je dieper in op een specifiek aspect van een burgerberaad.

  1. Hoe zet je op een correcte manier een loting op?
   Een praktijkvoorbeeld uit Mechelen. Ingeleid door Dirk Mattheeuws van Stad Mechelen.
  2. Hoe betrek je adviesraden en andere stakeholders?
   Een praktijkvoorbeeld Van Oud-Heverlee, ingeleid door Adinda Claessen, gemeenteraadsvoorzitter van de gemeente Oud-Heverlee.
  3. Wat is de inbreng van politici en experts?
   Een praktijkvoorbeeld van Overijse, ingeleid door Inge Lenseclaes,  burgemeester van de gemeente Overijse en Ilse Dries, Vlaamse Overheid, procesbegeleider Overijse 
  4. Hoe ga je om met legitimiteit en representativiteit?
   Ingeleid door  em. prof. Filip De Rycnk van UGent
  5. Welke (digitale) tools verhogen de kwaliteit van je ‘burgerberaad’? Hoe betrek je de brede bevolking?

   Ingeleid door Jan Mellebeek (diensthoofd gebiedsgerichte werking Stad Leuven)

  6. Hoe betrek je met dit format ook jongeren, niet-nederlandstaligen en niet-digitaligen?
   Ingeleid door Katrien Colson, Levuur/De Betrokken Partij

  Doelgroep

  Dit webinar is voor iedereen met interesse en een nieuwsgierigheid in nieuwe vormen van democratie en participatie: burgemeesters, gemeenteraadsleden, participatieambtenaren, beleidsmedewerkers op lokaal, Vlaams of federaal niveau.  

  Proefprojecten

  De geselecteerde cases maken deel uit van een projectoproep ‘Proeftuinen’ van de Vlaamse overheid rond vernieuwende vormen van participatie met en door gemeenteraden. Het vroegere Departement Kanselarij en Bestuur lanceerde in 2019 deze projectoproep in uitvoering van het Witboek Open en Wendbare overheid van de Vlaamse Regering. Vijf proefprojecten werden geselecteerd zijn aan de slag gegaan (Nazareth, Alken, Mechelen, Oud-Heverlee en Overijse). In dit webinar bespreken we de ervaring met burgerpanels van drie proefprojecten in Oud-Heverlee, Overijse en Mechelen.  Ze werden daarbij begeleid door medewerkers van de Vlaamse overheid, VVSG en Levuur.

  Bio sprekers 

  Professor Filip De Rynck is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij bouwde academisch onderzoek uit op het snijpunt met de bestuurspraktijk rond thema’s zoals lokale besturen, stedenbeleid, binnenlands bestuur, beleidsnetwerken en burgerparticipatie. Als jurylid van de projectoproep  ‘Proeftuinen’ volgt hij de cases Oud-Heverlee, Overijse en Mechelen mee op. Filip was voorzitter van de Dialoogkamer van het Burgerbudget, en is nu voorzitter van de Dialoogkamer van het Wijkbudget (Gent), waar men in twee wijken werkt met gelote panels.

  Dr. Yves Dejaeghere is uittredend coördinator bij het burgerinitiatief G1000. In die functie ontwikkelde, ondersteunde en promootte hij nieuwe overlegvormen om de democratie te versterken. Yves adviseerde heel wat deliberatieve processen met gelote burgers, waaronder het burgerparlement in Ostbelgien. Hiervoor werkte hij als onderzoeker in politieke wetenschappen aan KU Leuven en UAntwerpen. Sinds 1 februari 2021 is hij de directeur van het recent opgerichtte Federation for Innovation in Democracy Europe (FIDE).

  Meer informatie over de workshops

  De workshops behandelen elk een specifieke invalshoek van de burgerpanels:

  1. Hoe zet je op een correcte manier een loting ?

  Een praktijkvoorbeeld uit Mechelen. Ingeleid door Dirk Mattheeuws van Stad Mechelen gevolgd door Q&A.

  Loting is een essentieel aspect van een burgerraad. Volgende vragen komen aan bod: Hoe zorg je voor een goede afspiegeling van de samenleving? Wat doe je met inwoners die lokaal partijpolitiek actief zijn of voor de plaatselijke media werken? Hoe zorg je voor een wetenschappelijk verantwoorde aanpak?

  2. Hoe betrek je adviesraden en andere stakeholders?

  Een praktijkvoorbeeld Van Oud-Heverlee, ingeleid door Adinda Claessen, gemeenteraadsvoorzitter van de gemeente Oud-Heverlee, gevolgd door Q&A.

  Gemeente Oud-Heverlee organiseerde een Toekomstforum Zoet Water.  De methode burgerberaad werd gebruikt als onderdeel van ruimtelijke planningsproces. Hoe zorg je ervoor dat ook bestaande organen zoals adviesraden betrokken worden in zowel proces als inhoud? Hoe combineer je een burgerraad met inzichten en input van stakeholders zoals kinderen, horeca? Hoe zorg je voor een goede link met het extern studiebureau? Hoe weegt dit proces door in de feitelijke besluitvorming?

  3. Wat is de inbreng van  politici en experts?

  Een praktijkvoorbeeld van Overijse, ingeleid door Inge Lenseclaes,  burgemeester van de gemeente Overijse en Ilse Dries, Vlaamse Overheid, procesbegeleider Overijse, gevolgd door Q&A.

  De gemeente Overijse koos voor een complexer thema Taxshift. Hoe zorg je ervoor dat een moeilijker thema begrijpelijk wordt voor de doorsnee deelnemer van het burgerberaad? Hoe zorg je dat alle politieke partijen hun expertise inbrengen? Wat zijn de voor- en nadelen van politici die deelnemen aan een burgerberaad?

  4. Hoe ga je om met legitimiteit en representativiteit?

  Ingeleid door  em. prof. Filip De Rycnk van UGent, gevolgd door Q&A.

  Hoe verhoudt een burgerberaad zich tot representatieve organen zoals de gemeenteraad? Hoe zorg je voor legitimiteit van een burgerraad, en hoe belangrijk is voor de legitimiteit dat een burgerraad een getrouwe afspiegeling is van de inwoners van je gemeente? Wat zijn aandachtspunten en valkuilen als je op het spanningsveld deliberatief-representatief komt? Hoe hou je hiermee rekening als je de procesaanpak uit tekent?

  5.  Hoe betrek je de brede bevolking? Welke (digitale)tools en methoden verhogen de kwalitiet van je burgerberaad? Hoe kan zo'n procesaanpak eruit zien? 


  Een praktijkvoorbeeld van Leuven, ingeleid door Jan Mellebeek (diensthoofd gebiedsgerichte werking van Stad Leuven) en Michiel Nuytemans (Tree company) naar aanleiding van het participatietraject Vorm 3010, gevolgd door Q&A.

  Het kan interessant zijn om het burgerberaad in te bedden in een groter participatieproces, waarbij je de brede bevolking betrekt. Naast de gelote burgers kan je bijvoorbeeld voorafgaand aan het burgerberaad input verzamelen, die je dan meegeeft aan de deelnemers van het burgerberaad. Deze verdiepingssessie inspireert je via de case Vorm 3010 over zo’n procesaanpak. Vorm 3010 is een twee jaar durende participatietraject van stad Leuven en Leuven 2030 om met alle inwoners aan de toekomst van deelgemeente Kessel-Lo te werken. In het voorjaar van 2021 werd er gestart met een brede bevraging waaraan meer dan 3600 inwoners deelnamen. Een groep gelote Kesselaars volgt het hele traject op en vanaf het najaar volgen er test-opstellingen in de openbare ruimte. 

  6. Hoe betrek je jongeren en kwetsbare doelgroepen?

  Ingeleid door Katrien Colson (Levuur/De Betrokken Partij), gevolgd door Q&A.

  Ook bij een burgerberaad is aandacht nodig voor de anders bereikbare doelgroepen. Hoe betrek je jongeren, niet-nederlandstaligen, mensen met een digitale kloof in het proces én hoe hou je ze aan boord?.

  Organisatoren en contactpersoon

  Dit webinar wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid, De betrokken partij  en VVSG. Het webinar is het slotevent van de proefprojecten.

  Wens je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar: Ilse.dries@vlaanderen.be