chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  maandag, 28 oktober 2019
  8:30 - 14:00
  Herman Teirlinckgebouw, polyvalente zaal
  Status: Schrijf je nu in

  De start van de nieuwe legislatuur is het uitgelezen moment om na te denken over de aanpak van complexe beleidsvraagstukken. Daarom nodigen de SERV en het Departement Kanselarij en Bestuur u vriendelijk uit voor een boeiende verkenning van dit thema.

  Heel wat beleidsvraagstukken zijn erg complex. Met een klassieke aanpak krijgen we er soms moeilijk vat op en bereiken we dan ook onvoldoende resultaten. Daarom maken nieuwe organisatievormen opgang zoals het werken in netwerken en het werken met tussenruimtes. Kunnen zij helpen om met deze complexiteit beter om te gaan? U verneemt er meer over tijdens dit netwerkevenement.

  Keynotespreker is Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in complex decision making and process management en auteur van het boek ‘Zit je vast? Maak het complexer!’. Daarna bekijken we twee Vlaamse praktijkcases "Iedereen Verdient Vakantie" en "Water-Land-Schap" en zoeken we via discussies in kleinere groepen naar de leerpunten voor toekomstige uitdagingen.

  Programma

  8.30-9.00 Onthaal met koffie en koffiekoeken
  9.00-13.30 Verwelkoming Danny Van Assche (ondervoorzitter SERV)
  Keynote prof. dr. Geert Teisman
  Twee praktijkcases gevolgd door disscussie
  Slotwoord Anne Van Autreve (coördinator organisatienetwerken DKB)
  13.30-14.30 Broodjeslunch en netwerkmoment

  Inschrijven

  Begin
  Departement Kanselarij en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Departement Kanselarij en Bestuur via het mailadres dpo.dkb@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.