chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Agentschap Plantentuin Meise

  Oprichting

  Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap Plantentuin Meise werd opgericht bij decreet van 6 december 2013. Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2014. (B.S. 17.12.2013)

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van het Agentschap Plantentuin Meise valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

  Raad van beroep

  EVA Plantentuin Meise valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

  Arbeidsreglement

   “Het Arbeidsreglement van het EVA Plantentuin Meise. 

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Krachtens artikel 22 van het oprichtingsdecreet van 6 december 2013 is het Agentschap Plantentuin Meise gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

  Kinderbijslagregeling

  De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de FAMIFED.

  Hospitalisatieverzekering

  EVA Plantentuin Meise is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Agentschap Plantentuin Meise is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

   • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  EVA Plantentuin Meise valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

  EVA Plantentuin Meise valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord

  naar boven