chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

  Oprichting

  Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van het Agentschap Wegen en Verkeer valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

  Raad van beroep

  Het Agentschap Wegen en Verkeer valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

   Maaltijdcheques

  Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer bestaan er functies die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling.

  • Ministerieel besluit van 19 juni 2012 (link naar Vlaamse Codex) tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling
  • Arbeidsreglement van het Agentschap Wegen en Verkeer.

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Hospitalisatieverzekering

  Het Agentschap Wegen en Verkeer is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering 

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Agentschap Wegen en Verkeer is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  Het Agentschap Wegen en Verkeer  valtonder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

  Het Agentschap Wegen en Verkeer onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.”

  naar boven