chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Alternerende opleidingen

  Wijziging vakantieregeling voor leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding

  Vanaf 1 september 2019 wijzigt de vakantieregeling voor leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding.  

  Tot en met het schooljaar 2018-2019 hadden leerlingen verbonden door een overeenkomst alternerende opleiding recht op maximum 20 betaalde vakantiedagen en 20 onbetaalde vakantiedagen. De 20 onbetaalde vakantiedagen moesten opgenomen worden tijdens de schoolvakanties. De resterende dagen in de schoolvakantie moest de leerling opleiding volgen op de werkplek. 

  Vanaf het schooljaar 2019-2020 ziet de vakantieregeling voor leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding er als volgt uit:

  • De leerlingen hebben vrijaf in elke schoolvakantie. De uitvoering van hun overeenkomst wordt geschorst tijdens de schoolvakantieweken;
  • De vakantiedagen, die de leerling tijdens de schoolvakantieweken opneemt, zijn onbetaald met uitzondering van de betaalde vakantiedagen. De betaalde vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens de schoolvakanties;
  • Het uitgangspunt is maximaal 20 betaalde vakantiedagen maar het effectieve aantal opgebouwde vakantiedagen, waarop de leerling recht heeft,is minder omwille van de onbetaalde schoolvakantiedagen. Dit zijn immers geen gelijkgestelde arbeidsdagen en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de opbouw van betaalde vakantiedagen. Daardoor zal een leerling slechts recht hebben op 15 betaalde vakantiedagen indien hij een volledig kalenderjaar verbonden is door een overeenkomst alternerende opleiding;
  • De leerlingen moeten tijdens de schoolvakantie ook niet aanwezig zijn op hun werkplek. Afwijkingen op de schoolvakantieregeling zijn mogelijk wanneer er zich een leeropportuniteit voordoet. In dat geval wordt de afwijkende regeling opgenomen in bijlage bij de overeenkomst. De leerling moet de gewerkte dagen tijdens de schoolvakantie recupereren binnen hetzelfde schooljaar op een dag waarop hij opleiding volgt in de onderneming. Het schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar. 

  Deze aangepaste vakantieregeling is opgenomen in nieuwe modelovereenkomsten. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien. Dit betekent dat de nieuwe vakantieregeling ook van toepassing is op de lopende overeenkomsten alternerende opleidingen.  

  Bron: Besluit van 3 mei 2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten. 

  Voor meer info over de overeenkomst alternerende opleiding en de nieuwe modelovereenkomsten: zie https://www.syntravlaanderen.be/overeenkomst-alternerende-opleiding.