chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Analyse van het Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (B.S. 13/11/2017)

   

  Toepassingsgebied: alle werkgevers en werknemers

  Inwerkingtreding: 1 januari 2018

  Inhoud: bepalen fiscale waarde voordelen alle aard vanaf 1 januari 2018

  Voorafgaandelijk

  Met dit KB wordt enerzijds de waarde van het voordeel vastgelegd voor een aantal voordelen die nog niet waren opgenomen in de van kracht zijnde regelgeving (vb. mobiele telefoon). Anderzijds worden bepaalde toepasselijke bedragen herzien om beter tegemoet te komen aan de vermindering van de kosten voor deze technologie (vb. ter beschikking gestelde PC).

  Inhoud

  De waarde van het voordeel van alle aard wordt per maand als volgt vastgesteld:

  - PC of laptop: € 6

  - tablet of mobiele telefoon (toestel): € 3

  - mobiele telefoon (abonnement): € 4

  - internetabonnement: € 5

  In vergelijking met 2017 is er dus een wijziging (daling) voor wat betreft de PC/laptop en tablet. Voor wat betreft de mobiele telefoon wordt vanaf 2018 een opsplitsing gemaakt tussen de waarde van het “toestel” en het “abonnement”.

   

  Schematisch overzicht 

  Aard van het voordeel

  VAA per maand 2017

  VAA per maand 2018

  PC of laptop

  € 15

  € 6

  tablet

  € 15

  € 3

  Mobiele telefoon (toestel)

  € 12,5

  € 3

  Mobiele telefoon (abonnement)

  € 4

  internetabonnement

  € 5

  € 5

  Bijkomende info over de praktische toepassing binnen de DVO is terug te vinden op volgende link: https://overheid.vlaanderen.be/voordelen-alle-aard-telecommunicatie-en-uitrustingen