chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Anciënniteit

  Anciënniteit is belangrijk zowel voor de evolutie van het loon van de personeelsleden van de Vlaamse overheid, als voor de loopbaankansen.

  Administratieve anciënniteit
  Geldelijke anciënniteit 
  Functionele loopbaan
  Instrumenten
  Regelgeving
  Meer informatie

  Administratieve anciënniteit

  Administratieve anciënniteit betreft de valorisatie van prestaties voor een statutair personeelslid van diensten geleverd bij een Belgische of Europese overheid in een bepaald niveau, bepaalde graad of bepaalde schaal.

  Er is een onderscheid tussen:

  • dienstanciënniteit = de als (contractueel of statutair) personeelslid opgebouwde anciënniteit
  • graadanciënniteit  = de als statutair personeelslid opgebouwde anciënniteit in een bepaalde graad (bijv. de graad van medewerker)
  • niveauanciënniteit = de als statutair personeelslid opgebouwde anciënniteit in een bepaald niveau (bijv. niveau C)
  • schaalanciënniteit = de als statutair personeelslid opgebouwde anciënniteit in een bepaalde salarisschaal (bijv. salarisschaal C 111)

  Dienstanciënniteit speelt vooral een rol bij de toekenning van een ereteken. Bij bevordering kan schaal-, graad- of niveauanciënniteit een voorwaarde zijn om te kandideren. Bovenal heeft schaalanciënniteit belang voor de progressie in de functionele loopbaan en de impact op de salarisberekening.

  naar boven

  Geldelijke anciënniteit

  Geldelijke anciënniteit betreft de valorisatie van prestaties geleverd bij de overheid of in de privésector voor een statutair of contractueel personeelslid. Het aantal jaren geldelijke anciënniteit is bepalend voor de trap waarin men verloond wordt in een bepaalde salarisschaal (bijv. trap 15 van salarisschaal C 111). Een overzicht van alle salarisschalen met de salarisbedragen per trap is opgenomen in bijlage 5 van het Vlaams personeelsstatuut.

  Bij aanwerving worden alle prestaties geleverd bij de overheid gevaloriseerd voor de geldelijke anciënniteit. Het begrip overheid is voor de geldelijke anciënniteit ruimer dan voor de administratieve anciënniteit en omvat ook organisaties waarin de overheid een overwegend aandeel heeft in de oprichting en/of dagelijkse leiding (bijv. bepaalde vzw’s, onderwijsvoorzieningen, etc.).

  Eerdere diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige worden enkel gevaloriseerd als de leidinggevende deze diensten als functierelevant beschouwt en het een indiensttreding betreft na 1 juli 2008. Bovendien kan de benoemende overheid relevante ervaring in de privésector valoriseren.

  Herziening van de geldelijke anciënniteit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk naar aanleiding van een verandering van entiteit via horizontale mobiliteit, een verandering van hoedanigheid of functie binnen dezelfde entiteit of een bevordering.

  naar boven

  Functionele loopbaan

  Enkel statutaire personeelsleden hebben een functionele loopbaan. Het gaat hier om een vorm van lineaire promotie: na een aantal jaren in een specifieke salarisschaal (de zgn. schaalanciënniteit) groeit men automatisch door naar een hogere salarisschaal.

  De begindatum voor de opbouw van de schaalanciënniteit is de begindatum van de proeftijd. Bij de overgang naar een nieuwe salarisschaal start de schaalanciënniteit terug van nul (tenzij in geval van horizontale mobiliteit – zie art. VI 26 VPS), in tegenstelling tot de geldelijke anciënniteit die gewoon doorloopt.

  De functionele loopbaan is niet gelijklopend voor elke graad. Zo heeft een medewerker bijvoorbeeld volgende functionele loopbaan:

  • C 111 naar C 112: na  8 jaar schaalanciënniteit
  • C 112 naar C 113: na 10 jaar schaalanciënniteit
  • C 113 naar C 114: na  9 jaar schaalanciënniteit

  In artikel VI 109 van het Vlaams personeelsstatuut vindt u een overzicht van de verschillende functionele loopbanen.

  Het principe van functionele loopbaan geldt niet voor contractuele personeelsleden. Zij worden betaald volgens de basissalarisschaal van een statutair personeelslid in dezelfde functie. Het salaris van contractuele personeelsleden evolueert enkel binnen die basissalarischaal.

  naar boven

  Instrumenten

  Regelgeving

  Meer informatie