chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Antidiscriminatie

  Krijg je te maken met discriminatie binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dan kun je terecht bij de dienst Diversiteitsbeleid. Je melding wordt onderzocht en er wordt naar een oplossing gezocht. Daarnaast kunnen de diversiteitsambtenaren ook actief werken rond antidiscriminatie.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent stagiair, jobstudent of vrijwilliger bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent sollicitant voor een functie bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je hebt het gevoel dat je wordt gediscrimineerd of je denkt dat een collega wordt gediscrimineerd binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Wat is discriminatie?

  Als je bewust of onbewust mensen uitsluit of ongelijk behandelt op basis van 'persoonlijke kenmerken', dan spreken we over discriminatie. Het onrechtmatig onderscheid tussen mensen of groepen is in strijd met het grondbeginsel dat alle mensen gelijkwaardig zijn en is dus strafbaar. Voorbeelden van deze 'persoonlijke kenmerken' zijn:

  • geslacht
  • nationaliteit
  • ras
  • handicap
  • geloof of levensbeschouwing
  • seksuele geaardheid
  • leeftijd
  • sociale afkomst, ...

  Lees meer op de webpagina van Unia.

  Meldingen over discriminatie

  Je kunt bij de dienst Diversiteitsbeleid terecht met getuigenissen, meldingen en klachten over (vermoedelijke) discriminatie. Aan de hand van een duidelijke procedure met verkennende en bemiddelingsgesprekken onderzoekt de dienst Diversiteitsbeleid je melding. Het doel is om discriminatie te voorkomen. Dit onderzoek gebeurt met respect voor je privacy en die van de betrokken partij(en).

  Met welke meldingen over discriminatie kun je bij de dienst Diversiteitsbeleid terecht?

  Alle getuigenissen, meldingen en klachten over:

  • werving en selectie
  • tewerkstelling en uitdiensttreding
  • dienstverlening van personeelsleden van de Vlaamse overheid
  • dienstverlening van klanten of burgers aan personeelsleden van de Vlaamse overheid

  Wat te doen bij discriminatie?

  Getuigenissen, meldingen en klachten over vermoedelijke discriminatie doorgeven: procedure voor klanten van de dienst Diversiteitsbeleid.

  Wij, leidend ambtenaren, willen ten volle onze verantwoordelijkheid opnemen om een kwalitatieve sprong te maken in het voorkomen (en waar nodig bestrijden) van discriminatie binnen de Vlaamse overheid.
  Verklaring leidend ambtenaren in kader van het Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2016 – 2020

  Informatie voor diversiteitsambtenaren

  Wetgeving rond antidiscriminatie

  Wil je als werkgever jezelf en je personeelsleden op de hoogte brengen van de wetgeving rond antidiscriminatie? Dan kun je rekenen op eDiv, een online toepassing van Unia, voor:

  • een gratis, toegankelijke kennismaking met de wetgeving rond antidiscriminatie, toegespitst op concrete situaties op de werkvloer
  • een gratis opleiding over de wetgeving rond antidiscriminatie
  • een databank van concrete cases van reële situaties op de werkvloer

  Lees meer op de webpagina van eDiv.

  Clausule non-discriminatie

  Wil je als werkgever een duidelijk statement maken? Dan kun je een non-discriminatieclausule opnemen in je arbeidsreglement en/of uithangen op de werkplek. Deze clausule maakt diversiteit bespreekbaar en je hebt zo een middel om in te gaan tegen elk gedrag, elke houding en elke uitspraak die discriminerend van aard is. Want hierdoor wordt antidiscriminatie verankerd in je (divers) personeelsbeleid.

  Hoe kun je de non-discriminatieclausule formuleren?

  Tekstvoorstel:

  'Alle medewerkers van (naam van de entiteit) tonen respect voor elkaar en voor anderen, zonder onderscheid op grond van geslacht, gender, genderidentiteit en -expressie, geslachtsverandering, zwangerschap, bevalling en moederschap, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, chronische ziekte of fysieke eigenschap.

  Alle medewerkers realiseren zich dat bepaalde handelingen, uitlatingen of ‘grappen’ (hetzij mondeling, schriftelijk, per e-mail, via sociale media of op andere wijze), hoewel mogelijk onbedoeld, kwetsend of discriminerend kunnen zijn. Alle medewerkers zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden alert voor verboden en ongewenst onderscheid tussen personen en voor de mogelijk discriminerende effecten van bepaalde acties, gedragingen of maatregelen. Wanneer dergelijk onderscheid en/of discriminerende effecten zich toch voordoen, moeten collega’s betrokkene(n) hierop aanspreken en de leidinggevende of de daartoe aangestelde (vertrouwens)persoon inlichten.

  De medewerkers van (naam van de entiteit) gedragen zich tegenover personeel van externe dienstverleners, tegenover leveranciers, klanten en bezoekers volgens de bepalingen van deze non-discriminatieclausule.'

  Concrete acties rond antidiscriminatie

  Wil je als werkgever extra inspanningen leveren? Dan kun je concrete en creatieve acties rond antidiscriminatie opzetten in je departement of agentschap om het draagvlak te versterken. Al deze acties kun je opnemen in het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan.

  Welke concrete acties kun je rond antidiscriminatie opzetten (inspiratielijst)?
  1. Neem deel aan, en promoot bij direct leidinggevenden, HR-collega’s, vertrouwenspersonen, ... een van de non-discriminatieopleidingen die de dienst Diversiteitsbeleid organiseert:
   1. vormingssessies antidiscriminatie voor leidinggevenden
   2. vormingssessies antidiscriminatie voor rekruteerders en selectoren
   3. vormingssessies effectief reageren op discriminerende uitspraken
   4. opleidingen op maat
  1. Doorloop en promoot het online instrument van UNIA dat je op een interactieve manier de basis van de non-discriminatieregelgeving bijbrengt
  2. Download het attest nadat je de module succesvol doorlopen hebt en bezorg het aan de diversiteitsambtenaar van je entiteit.
  3. Bekijk en promoot de ‘bibliotheek’ met concrete cases van eDiv. Deze databank bevat situaties ‘uit het leven gegrepen’ waarvan sommige zich ook binnen je agentschap of departement kunnen voordoen.
  4. Maak gebruik van het aanbod van de dienst Diversiteitsbeleid om te bemiddelen in situaties die kunnen escaleren tot discriminatieklachten, wanneer je daarvoor binnen je entiteit moeilijk een oplossing vindt.
  5. Gebruik en promoot de procedure voor discriminatiemeldingen en -klachten
  6. Gebruik en promoot de checklist redelijke aanpassingen
  7. Bouw een stevig draagvlak zodat je discriminatie voorkomt en bestrijdt binnen je agentschap of departement
  8. Vraag dat elk lid van je werkgroep diversiteit een persoonlijk engagement aangaat rond bestrijden en voorkomen van discriminatie.

  Documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?