chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Artificiële intelligentie

  Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen.

  In de kijker

  Chatbot

  #NLP4Gov, de eerste Belgische NLP Hackathon

  Van maandag 8 oktober tot en met woensdag 17 oktober organiseerde NLP Town een Hackathon Natuurlijke Taalverwerking met focus op juridische en administratieve NLP (Natural Language Processing of taaltechnologie). De resultaten van de hackathon lees je in dit document .

  Lees meer

  Waarom artificiële intelligentie?

  Waarom houdt Informatie Vlaanderen deze technologie of trend in de gaten?

  AI bevindt zich in de kern van alle nieuwe slimme technologieën. Het heeft daarom het potentieel om de samenleving en de bedrijven radicaal anders te doen functioneren. Het Wereld Economisch Forum (WEF) stelt in 2017: AI heeft het potentieel om significante productiviteitsverbeteringen te realiseren. De kwaliteit van het leven in de wereld zal daardoor stijgen. De strijd om AI is daarmee gestart. AI dringt het leven vandaag overal binnen. Het valt op omdat de technologie niet enkel in de achtergrond intelligent is, maar bovendien ook intelligent met mensen interageert. We chatten met computers, en we gaan in de toekomst ook praten met hen, luisteren naar hen, en we (zullen) neigen te geloven dat ze ons begrijpen. Onderzoeksbureaus zien AI als de technologie die het meest disruptief is, met het potentieel om de wereld te veranderen. Rapporten spreken over een zichtbare impact over 3 tot 5 jaar.

  Nog enkele interessante uitspraken van het WEF:

  A 2013 Oxford University study predicted that 47 percent of U.S. jobs will be automated in the next 20 years, and in 2016, Forrester predicted that cognitive technologies will take over seven percent of jobs in the U.S. by 2025.
  Wereld Economisch Forum
  The UN isn’t alone; others who understand the industry are preparing for advancements in AI. The United States, China, and Russia are all striving to develop weapons supremacy in the realm of AI, and Israel is also developing autonomous weapons technology
  Wereld Economisch Forum
  It’s the year 2030. AI has become mainstream. It's cognitively smart, capable of computing complex tasks and even learning on its own. It is also emotionally intelligent, aware of our most nuanced mental, social and emotional states, ...
  Wereld Economisch Forum

  Het is dus niet de vraag meer of AI er komt, maar of wij er al mee bezig zijn.

  Maatschappelijke verwachtingen

  Verwacht wordt dat men AI meer zal vertrouwen dan mensen, denk maar aan de zelfrijdende voertuigen. Voorspellingen of beslissingen door computers zullen een belangrijke rol spelen in besluitvormingsprocessen, van zodra de techniek min of meer feilloos werkt. Omdat AI data nodig heeft om te renderen, legt de uitrol ervan een enorme druk op onze privacy. Tegelijkertijd vergroot AI de veiligheid dankzij bijvoorbeeld slimmere camerasystemen met beeldherkenning. Een andere globale bedreiging is dat AI-systemen banen zouden inpikken. Medewerkers zijn daarom bang hun job te verliezen als hun taken worden overgenomen door computers. Toch kan kunstmatige intelligentie ook nieuw werk opleveren. Het “gebrek aan moraal” van slimme computers is een heikel aandachtspunt. We weten immers niet altijd hoe slimme, zelflerende systemen redeneren.

  Voordelen

  Welke voordelen, meerwaarde, …. beoogt Informatie Vlaanderen met het programma artificiële intelligentie?

  • Onze overheid leert omgaan met AI en geef inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het werk door de ambtenaar versus het werk door de machine.
  • De Vlaamse overheid is mee met de digitale disruptie in de samenleving en kan beter inspelen op de kansen (zoals Research & Development-imago van Vlaanderen) en bedreigingen (zoals een Vlaanderen van twee snelheden).
  • Het programma bouwt mee aan het digitaal leiderschap van Informatie Vlaanderen die als referentie voor artificiële intelligentie kan optreden bij de digitale transformatie van de Vlaamse overheid.
  • Het programma zorgt voor kennisopbouw in de Vlaamse overheid en versnelt daarmee resultaten in artificiële intelligentie waarbij de digitale overheid slimmer wordt, menselijker en autonomer, in de eerste plaats bij Informatie Vlaanderen zelf, en in de tweede plaats bij andere Vlaamse overheden.
  • Het programma inspireert Informatie Vlaanderen en de Vlaamse overheid om mee koploper te zijn in nieuwe maatschappelijke ecosystemen en business modellen. De overheid transformeert van controleur naar regisseur en bouwt meer expertise en ervaring op in publiek-private ecosystemen.

  Plan van aanpak

  We gaan de komende twee jaar onderzoeken hoe we AI kunnen gebruiken om de overheidsdienstverlening te verbeteren. Er zijn 5 inhoudelijke sporen gedefinieerd:

  1. De menselijke computer: Digitaal = superhandig, 'denkt en interageert' zoals mensen dankzij chatbots en conversationele platformen
  2. De computerassistent: Hyperpersonalisatie in overheidsdienstverlening door data over burgers te verzamelen en vanuit die kennis een meer persoonlijke overheidsbeleving aan te bieden.
  3. De supersnelle (proactieve) computer: Een snelle slimme overheid dankzij tekst- , taal- en beeldherkenning en andere patroonherkenningen.
  4. De autonome computer: Meer met minder. Automatisatie van taken maakt dat ambtenaren andere taken kunnen opnemen .
  5. De morele computer: Digital ethics. We volgen de Europese initiatieven op de voet.

  Toepassingen

  Toepassingen met betrekking tot artificiële intelligentie bij Informatie Vlaanderen

  Informatie Vlaanderen heeft momenteel al expertise in huis op het vlak van

  • Beeldherkenning en beeldverwerking in combinatie met Deep Learning (computervisie), en past dit toe in tal van onderzoeks-, ontwikkelings- en voorbeeldprojecten, op vraag van en in samenwerking met andere Vlaamse overheidsdiensten en kennisinstellingen.
  • Chatbotprojecten.

  Ook andere entiteiten maken al gebruik van artificiële intelligentie.

  Samenwerking

  Samenwerking met andere programma’s van Informatie Vlaanderen

  Samenwerking ligt voor de hand want:

  • De grondstof van AI is data.
  • AI maakt andere technologieën/producten/projecten sterker.
  • AI maakt andere projecten sterker.
  • Dat verwachten onze klanten.

  Ten aanzien van het programma Authentieke Bronnen

  • Pilootproject Automatisering van de kwaliteitsborging van correcte data

  Ten aanzien van het programma Kruispuntbank.Vlaanderen

  • Pilootproject Deep Learning (nog te definiëren)

  Ten aanzien van het programma Webplatform Vlaanderen

  • Pilootproject Deep Learning bij Informeren op maat

  Ten aanzien van het programma Contactcenter en Vlaanderen.be (en onrechtstreeks ook ten aanzien van het programma Burgerloket)

  • Chatbotprojecten

  Hoe samenwerken met het programma Artificiële intelligentie?

  Je overheidsdienst wil artificiële intelligentie toepassen in een project of dienstverlening. Je kan samenwerken met het programma AI bij Informatie Vlaanderen.

  Het programma focust zich op kennisdeling en ervaringsuitwisseling tussen overheden, en gemeenschappelijke visievorming en overheidsopdrachten waar zinvol. Als je daar mee aan wil bijdragen, neem je contact op met Informatie Vlaanderen.

  Je wil als bedrijf samenwerken met het programma Artificiële intelligentie

  Wij onderzoeken graag toepassingsgericht de mogelijkheden van AI bij de overheid. Co-financiering stelt ons als overheid in staat om hierin te versnellen. Als je wil bijdragen aan toepassingsgerichte experimenten om business cases met AI te ondersteunen, neem je contact op met Informatie Vlaanderen.

  Programmamanager

  Wat is de rol van de programmamanager Artificiële Intelligentie?

  Informatie Vlaanderen stelde op 1 oktober 2017 een programmamanager voor artificiële intelligentie aan. Deze programmamanager gaat vanuit de ondersteunende rol van dit agentschap ten aanzien van de andere Vlaamse administraties, in eerste instantie de opportuniteit van een meer gecoördineerde aanpak na.