chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Badge

  • Je badge geeft toegang tot alle grote gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf. Dit zijn de  VAC's (VAC Antwerpen, VAC Brugge, VAC Gent, VAC Hasselt en VAC Leuven) en de gebouwen in de Noordwijk (Arenberg-, Conscience,- Ellips-, Ferraris-, Herman Teirlinckgebouw en Grasmarkt).
  • In bepaalde (zones van) gebouwen van de Vlaamse overheid moet je je badge altijd zichtbaar dragen.
  • Een badge is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden om iemand anders toegang te geven.
  • Wanneer je binnenkomt met je badge, sluiten de deuren soms traag. Let op dat er niemand mee naar binnen glipt. Check altijd of de deur achter je wel degelijk gesloten is.
  • Een verloren badge meld je zo snel mogelijk aan Facilipunt op 02 553 20 00 of online. Het Facilitair Bedrijf zorgt ervoor dat je badge onmiddellijk wordt geblokkeerd en dat je een vervangbadge krijgt. In de tussentijd registreer je je aan het onthaal waar je een bezoekersbadge/sticker krijgt.

  Waarom een (eigen) badge?

  • Als er iemand op jouw dienst rondloopt die je niet kent, weet je onmiddellijk of die persoon er mag zijn of niet.
  • Het is erg belangrijk dat je je eigen badge gebruikt. Zo weten we bij evacuaties exact hoeveel mensen er in een gebouw zijn.

  Waar moet je je badge zichtbaar dragen?

  Je bent verplicht je badge zichtbaar te dragen in de zone na de toegangspoortjes. Je badge moet dus te zien zijn vanaf het moment dat je de afgeschermde zone van een gebouw betreedt.  Dat geldt voor alle badges (ook die zonder foto) en voor iedereen (ook bezoekers).

  Dit geldt in alle grote kantoorgebouwen in het beheer van Het Facilitair Bedrijf:

  • de VAC’s in Leuven, Brugge, Hasselt, Antwerpen en Gent
  • de Brusselse gebouwen Herman Teirlinck, Conscience, Arenberg, Ellips, Ferraris, Grasmarkt en de site van het Martelaarsplein.

  Hoe een nieuwe badge aanvragen?

  Nieuw in dienst

  • Start je als personeelslid bij de Vlaamse overheid in een VAC of groot kantoorgebouw in Brussel?
   • Je toegangsbadge wordt voor jou aangevraagd.
   • Wanneer je de badge ontvangt, hangt af van de planning van de personeelsdienst. Meestal ontvang je jouw badge op je eerste werkdag.
  • Start je in een ander gebouw van de Vlaamse overheid? Dan kan je als 'frequente bezoeker' ook een toegangsbadge aanvragen (zie volgende paragraaf).

  Personeelslid Vlaamse overheid ‘in brede zin’: frequente bezoeker

  • Werk je als personeelslid bij de Vlaamse overheid ‘in brede zin’ en bezoek je op regelmatige basis één of meerdere gebouwen van de Vlaamse overheid, vraag dan je persoonlijke badge aan:

   • Surf naar Facilipunt
   • Klik op de knop ‘(aan)vraag, klacht (melding)’
   • Klik op het sjabloon ‘aanvraag badge’
   • Vul alle verplichte velden in.
   • Voeg een pasfoto toe.
   • Je ontvangt een mail wanneer je jouw badge kan afhalen aan de balie van je hoofdgebouw.

  Occasionele of externe bezoeker

  Werk je als personeelslid bij de Vlaamse overheid ‘in brede zin’ en kom je slechts occasioneel in de gebouwen van de Vlaamse overheid? Werk je niet voor de Vlaamse overheid? In dat geval schrijf je jezelf in als bezoeker.

  • Een permanente toegangsbadge is enkel bedoeld voor personeelsleden die vaak in de grote kantoren van de Vlaamse overheid moeten zijn. Gebruik je gedurende zes maanden je badge niet, dan wordt deze automatisch geblokkeerd. 
  • Als bezoeker krijg je een tijdelijke bezoekersbadge of -sticker bij inschrijving aan het onthaal. Deze badge of sticker dien je zichtbaar te dragen gedurende je bezoek – in de niet-publieke delen achter de toegangspoortjes. Nadien lever je de badge of sticker terug in bij het onthaal. Bezoekers worden in de afgeschermde ruimte altijd begeleid door een medewerker van de Vlaamse overheid met een persoonlijke badge.
  • In sommige gebouwen (Herman Teirlinck, Conscience, VAC Leuven, …) bevinden zich een aantal vergaderzalen zich in de publieke delen van het gebouw. Voor toegang tot deze vergaderzalen hoef je jezelf niet te laten registreren aan het onthaal.

  Kan ik als personeelslid van de Vlaamse overheid een deelnemerslijst toevoegen aan mijn zaalreservatie, zodat mijn bezoekers zich niet te hoeven registreren aan het onthaal?

  Nee, dat is nog niet mogelijk.

  Je kan wel op voorhand een deelnemerslijst bezorgen aan het onthaal. De onthaalmedewerkers kunnen zo al starten met het voorbereidende werk. Je bezoekers moeten zich wel nog registreren aan het onthaal.

  Hoe je badge vernieuwen? 

  Verwittig meteen Facilipunt

  Ben je jouw badge kwijt? Werkt je badge niet meer? Is je foto niet meer goed zichtbaar? Meld het zo snel mogelijk aan Facilipunt op 02/553 20 00 of via www.facilipunt.be. Je badge wordt onmiddellijk geblokkeerd. Je krijgt zo snel mogelijk bericht waar je je nieuwe badge kan afhalen. In de tussentijd registreer je jezelf aan het onthaal waar je een bezoekersbadge/ -sticker krijgt.

  Bestaande rechten gaan automatisch over

  Bij de vernieuwing van jouw badge zetten we jouw bestaande rechten over. Je hebt dus automatisch dezelfde rechten als op jouw oude badge. Enkel voor de parkings van VAC Antwerpen, VAC Gent en VAC Brugge gaan de rechten niet automatisch over omdat dit private parkings zijn. Vraag toegang tot deze parkings wanneer je je badge bij het onthaal afhaalt.

  Badges zonder foto worden gefaseerd vernieuwd

  Het Facilitair Bedrijf zal alle badges zonder foto gefaseerd vernieuwen van 2017 tot en met 2019. Eerst krijgen alle bewoners van het Herman Teirlinckgebouw een nieuwe badge volgens de nieuwe lay-out. Daarna volgen de andere gebouwen/ entiteiten.

  De foto voor de badge dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als deze voor je e-ID: recht in de lens kijken, lichte achtergrond, … (http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf ) Je kan ook de foto van je e-ID gebruiken om op je badge te laten zetten.

  Wat gebeurt er met oude badges?

  Het Facilitair Bedrijf zamelt de oude badges in en zorgt voor recyclage. Je dient dus je oude badge in te leveren wanneer je je nieuwe ontvangt. Indien dit onmogelijk is, vragen we om je oude badge later zo snel mogelijk aan het onthaal te bezorgen.

  Hoeveel kost een nieuwe badge?

  Het aanvragen van een nieuwe badge is gratis.

  Gratis badgehouder en draaglint

  Het Facilitair Bedrijf zorgde voor een badgehouder met lint voor al de collega’s in de gebouwen waar het dragen van de badge verplicht is. Heb je deze niet ontvangen? Vraag het dan na bij het onthaal van je gebouw. Zij kunnen je er alsnog een bezorgen.  
  Je kiest zelf of je het standaardlint gebruikt. Je moet er wel voor zorgen dat je je badge steeds zichtbaar draagt op kantoor.