chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Basisregisters en OSLO

  OSLO² staat voor Open Standaarden voor Linkende Overheden.

  De Vlaamse overheid zet in op een éénduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

  Basisregisters

  Informatie Vlaanderen is bezig met de ontwikkeling van basisregisters. De basisregisters vormen een stelsel van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen. Ze maken het mogelijk dat overheden in Vlaanderen gegevens vlot kunnen combineren. Ze vormen het fundament voor een vlotte gegevensuitwisseling binnen en buiten de overheid in lijn met de Europese informatiestandaarden.

  Informatie vlot combineren

  Dankzij een afstemming met internationale datastandaarden en -principes zal informatie van overheden in Vlaanderen vlot gecombineerd kunnen worden met datasets op het wereldwijde web. Zes referentieobjecten treden hierbij steeds op de voorgrond: personen, ondernemingen, percelen, gebouwen, adressen en de kaart.

  OSLO

  In 2012 startte de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) het initiatief Open Standaarden voor Lokale Overheden. Hier werd de basis gelegd voor een open semantische informatiestandaard. Met de steun van de Vlaamse Overheid, werd dit project in een latere fase omgedoopt tot Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO).