Cijfers demografische gegevens: leeftijd

Zie ook deze cijfers

58,30%
Personeelsleden niveau A&B
Cijfer op 31/12/2014
73,00%
Statutaire personeelsleden
Cijfer op 31/12/2014
55,30%
Vrouwelijke personeelsleden
Cijfer op 31/12/2014