chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers demografische gegevens: leeftijd

  In deze grafiek wordt de evolutie van de leeftijd van het personeelsaantal van de diensten van de Vlaamse overheid (DV0) van 2009 tot en met 2018 toegelicht. 

  Sinds 2009 is er een geleidelijke afname van het aandeel personeelsleden in de leeftijdscategorie 34 jaar en jonger aan een ratio van ongeveer 1 procentpunt per jaar, van 28% in 2009 tot minder dan 19% in 2018. In de andere leeftijdscategorieën steeg het personeelsaantal in dezelfde periode, waardoor ook hun relatieve aandeel steeg. De grootste toename is in de categorie 35 tot 44 jaar. Het personeel in deze leeftijdscategorie maakt in 2018 30,3% uit van het gehele personeelsbestand, waar dit in 2009 nog 25,7% was. De grootste toename situeerde zich in 2012. Het personeel in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar bleef – buiten een sprong in 2017 – betrekkelijk stabiel. De hoogste leeftijdscategorie (55 jaar en ouder) fluctueerde over de besproken periode met in totaal een stijging van 18% van het personeelsaantal in 2009 tot 22% in 2018.

  Het dalend personeelsaantal in de jongste leeftijdscategorie is mogelijk een gevolg van de besparingsdoelstellingen in de regeerperiodes 2009-2014 en 2014-2019. Doordat de besparingen dienden gerealiseerd te worden door een selectief vervangingsbeleid, werd een deel van de (oudere) personeelsleden die met pensioen gingen niet vervangen door (jongere) instromende personeelsleden. Doordat de besparingen niet gepaard gingen met ontslagen groeiden de andere leeftijdscategorieën wel aan met ouder wordend personeel.

  In de grafiek wordt per beleidsdomein het profiel geschetst van de leeftijd van het personeel op 31/12/2018. De leeftijdsverdeling verschilt sterk tussen de beleidsdomeinen. Buiten de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming (OV) en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), Landbouw en Visserij (LV) zijn bij alle beleidsdomeinen meer dan 50% van de personeelsleden ouder dan 45. Bij het beleidsdomein Economie, Wetenschappen en Innovatie (EWI) en bij het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is dit zelfs meer dan 60%. Het beleidsdomein OV heeft de meest evenredige verdeling volgens leeftijd, waarbij elke leeftijdscategorie ongeveer een vierde van de personeelsleden bevat.

  Deze grafiek toont de leeftijdspiramide op 31 december 2018, opgedeeld naar mannen en vrouwen. Er is geen informatie over de combinatie van geslacht en leeftijd voor buitenlandpersoneel (254 personeelsleden), dus deze groep zit niet mee opgenomen in de cijfers.

  Uit de leeftijdspiramide blijkt dat bij de mannelijke personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid (exclusief buitenlandpersoneel) de oudere leeftijdsgroepen meer vertegenwoordigd zijn. De meest frequent voorkomende leeftijdscategorie bij mannen is deze van 55 tot 59 jaar. Bij het vrouwelijk personeel daarentegen gaat het gemiddeld gezien om jongere personeelsleden. Het grootst aandeel vrouwen is tussen 40 en 44 jaar oud. Meer dan de helft van de vrouwelijke personeelsleden is jonger dan 45 jaar.

  Zie ook deze cijfers

  64,50%
  Personeelsleden niveau A&B
  Cijfer op 31/12/2018
  68,30%
  Statutaire personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2018
  57,40%
  Vrouwelijke personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2018