chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  In deze grafiek wordt de evolutie van de leeftijd van het personeelsaantal van de diensten van de Vlaamse overheid (DV0) van 2009 tot en met 2019 toegelicht. 

  Sinds 2009 is er een geleidelijke afname van het aandeel personeelsleden in de leeftijdscategorie 34 jaar en jonger aan een ratio van ongeveer 1 procentpunt per jaar, van 28% in 2009 tot minder dan 18% in 2019. In de andere leeftijdscategorieën steeg zowel het absolute als het relatieve personeelsaantal in dezelfde periode. De grootste relatieve toename is in de hoogste leeftijdscategorie (55 jaar en ouder). Het personeel in deze leeftijdscategorie maakt in 2019 23,0% uit van het gehele personeelsbestand, waar dit in 2009 nog 18,1% was. Het personeel in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar bleef – buiten een sprong in 2017 –betrekkelijk stabiel. De leeftijdscategorie 35-44 jaar steeg over de besproken periode, van 25,7% in 2009 tot 30,2% in 2019. De grootste stijging van deze leeftijdscategorie vond plaats in 2012.

  Het dalend personeelsaantal in de jongste leeftijdscategorie is mogelijk een gevolg van de besparingsdoelstellingen in de regeerperiodes 2009-2014 en 2014-2019. Doordat de besparingen dienden gerealiseerd te worden door een selectief vervangingsbeleid, werd een deel van de (oudere) personeelsleden die met pensioen gingen niet vervangen door (jongere) instromende personeelsleden. Doordat de besparingen niet gepaard gingen met ontslagen groeiden de andere leeftijdscategorieën wel aan met ouder wordend personeel.

  In de grafiek wordt per beleidsdomein het profiel geschetst van de leeftijd van het personeel op 31/12/2019. De leeftijdsverdeling verschilt sterk tussen de beleidsdomeinen. Buiten de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming (OV) en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) zijn bij alle beleidsdomeinen meer dan 50% van de personeelsleden van 45 jaar en ouder. Bij het beleidsdomein Economie, Wetenschappen en Innovatie (EWI) en bij het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is dit zelfs meer dan 60%. De beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) en Onderwijs en Vorming (OV) hebben de meest evenredige verdeling volgens leeftijd, waarbij elke leeftijdscategorie ongeveer een vierde van de personeelsleden bevat.

  Deze grafiek toont de leeftijdspiramide op 31 december 2019, opgedeeld naar mannen en vrouwen. Aangezien er geen informatie over de combinatie van geslacht en leeftijd is voor buitenlandpersoneel (258 personeelsleden) is deze groep niet mee opgenomen in deze cijfers.

  Uit de leeftijdspiramide blijkt dat bij de mannelijke personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid (exclusief buitenlandpersoneel) de oudere leeftijdsgroepen meer vertegenwoordigd zijn. De meest frequent voorkomende leeftijdscategorie bij mannen is deze van 55 tot 59 jaar. Bij het vrouwelijk personeel daarentegen gaat het gemiddeld gezien om relatief jongere personeelsleden. Het grootst aandeel vrouwen is tussen 40 en 44 jaar oud. Meer dan de helft van de vrouwelijke personeelsleden is jonger dan 45 jaar.

  Zie ook deze cijfers

  64,90%
  Personeelsleden niveau A&B
  Cijfer op 31/12/2019
  69,40%
  Statutaire personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2019
  57,80%
  Vrouwelijke personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2019