Man - vrouw

Zie ook deze cijfers

58,30%
Personeelsleden niveau A&B
Cijfer op 31/12/2014
73,00%
Statutaire personeelsleden
Cijfer op 31/12/2014
48,00%
45-plussers
Cijfer op 31/12/2014