chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  In deze grafiek wordt de evolutie van het personeelsbestand vanaf 2009 volgens het geslacht van de personeelsleden weergegeven. Het cijfermateriaal zorgt voor de ondersteuning van het beleid bij de uitbouw van een genderevenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Cijfers en duiding verschillen licht van de toelichting in het gelijke kansen- en diversiteitsplan, aangezien het hier een ander toepassingsgebied betreft.

  In 2009 waren iets meer vrouwelijke dan mannelijke personeelsleden tewerkgesteld in de diensten van de Vlaamse overheid (respectievelijk 53,3 % en 46,7%). In 2019 is het overwicht van vrouwelijke personeelsleden verder toegenomen tot een verhouding van 57,8% vrouwen tegenover 42,2% mannen.

  In bovenstaande grafiek wordt de verdeling van de personeelsleden bij de entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) op 31 december 2019 weergegeven per beleidsdomein. Uit de verdeling blijkt dat de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur (KB), Financiën en Begroting (FB), Internationaal Vlaanderen (iV), Onderwijs en Vorming (OV) en het gemeenschapsonderwijs (GO!) gemiddeld een verdeling hebben van ongeveer 60% vrouwen en 40% mannen. De beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), Landbouw en Visserij (LV) en Omgeving (OMG) hebben eerder een 50/50 verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke personeelsleden. Bij 2 beleidsdomeinen blijkt de grote meerderheid van de personeelsleden vrouw te zijn, namelijk 75,7% bij beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en 71,4% bij beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) blijkt dan weer overwegend mannelijke personeelsleden te hebben (74,9%).

  Uit de leeftijdspiramide blijkt dat in elke leeftijdscategorie, behalve die van 60+, er meer vrouwen dan mannen tewerkgesteld zijn. Hoe jonger, hoe groter het relatief verschil wordt tussen het aantal mannen en vrouwen. Dit wijst op een vervrouwelijking van de diensten van de Vlaamse overheid.

  Zie ook deze cijfers

  64,90%
  Personeelsleden niveau A&B
  Cijfer op 31/12/2019
  69,40%
  Statutaire personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2019
  51,90%
  45-plussers
  Cijfer op 31/12/2019