Niveau

Zie ook deze cijfers

73,00%
Statutaire personeelsleden
Cijfer op 31/12/2014
48,00%
45-plussers
Cijfer op 31/12/2014
55,30%
Vrouwelijke personeelsleden
Cijfer op 31/12/2014