chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De grafiek toont de evolutie van het personeelsbestand vanaf 2009 volgens het niveau waarin de personeelsleden worden tewerkgesteld. De functies worden ingedeeld in 4 niveaus (A, B, C of D) op basis van het diploma dat bij de werving is vereist. De informatie is relevant in de context van het loopbaanbeleid: het administratief niveau geeft samen met het statuut mee vorm aan de loopbaanmogelijkheden. Voor het instructiepersoneel wordt pas vanaf het jaar 2015 over het administratief niveau gerapporteerd. Tot en met 2014 is deze personeelsgroep dus niet opgenomen in bovenstaande cijfers.

  Eind 2019 was bijna twee derde van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid in een niveau tewerkgesteld waarvoor een diploma hoger onderwijs vereist is, namelijk het niveau A of B. Meer specifiek waren 31,3% van de personeelsleden in niveau A (master) tewerkgesteld, 33,6% in niveau B (bachelor), 21,2% in niveau C (secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld) en 14,0% in niveau D (geen diplomavereiste). In 2009 was de verdeling nog meer gelijkmatig verdeeld over de verschillende niveaus, namelijk 28,1% in niveau A, 24,3% in niveau B, 24,1% in niveau C en 23,4% in niveau D. De personeelsvereisten verschoven de laatste 10 jaren, met andere woorden, naar een groter aandeel hoger opgeleide personeelsleden of gelijkwaardig door ervaring.

  De toename in het aandeel personeelsleden van niveau A en B tegenover het aandeel van niveau C en D gebeurde in de periode 2009-2019 aan een snelheid van gemiddeld 1 procentpunt per jaar. Het betreft dus een stelselmatige afbouw van personeelsleden in niveau C en D ten voordele van hoger opgeleid personeel in niveau A en B. In 2015 was er een buitenproportionele aangroei van 3,9 procentpunt bij het aandeel personeelsleden in niveau B. Enerzijds was dit een reële sprong te wijten aan de overdracht van ongeveer 400 federale personeelsleden in niveau B van de FOD Justitie aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Anderzijds betrof dit een louter virtuele aangroei door de toevoeging van de niveaus in de rapportering van de ongeveer 800 instructeurs van niveau B tewerkgesteld bij de VDAB (zie actualiteit cijfers en bron).

  In deze grafiek wordt per beleidsdomein het profiel geschetst van het niveau waarin het personeel op 31/12/2019 in dienst is. In de meeste beleidsdomeinen werken er proportioneel meer personeelsleden van niveau A en B ten opzichte van niveau C en D. Bij de beleidsdomeinen internationaal Vlaanderen (iV), Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en bij het gemeenschapsonderwijs (GO!) zijn meer dan de helft van de personeelsleden tewerkgesteld in niveau A. Bij de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Werk en Sociale Economie (WSE) zijn meer dan de helft van de personeelsleden tewerkgesteld in niveau B. Enkel de beleidsdomeinen Financiën en Begroting (FB), Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) en Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) stellen proportioneel meer personeelsleden van niveau C en D tewerk dan personeelsleden van niveau A en B.

  Zie ook deze cijfers

  69,40%
  Statutaire personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2019
  51,90%
  45-plussers
  Cijfer op 31/12/2019
  57,80%
  Vrouwelijke personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2019