chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse overheid wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom streeft ze naar een divers personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen. Jaarlijks brengt de dienst Diversiteitsbeleid in kaart hoeveel personeelsleden uit de kansengroepen bij de Vlaamse overheid werken. De cijfers worden geanalyseerd en vergeleken met de streefpercentages.

  Eind 2022 telde de Vlaamse overheid 13,1% personeelsleden van buitenlandse herkomst. De Vlaamse overheid behaalt sinds 2018 haar streefcijfer en de trend zet zich positief voort. Een personeelslid is van buitenlandse herkomst indien deze persoon een niet-Belgische nationaliteit heeft, bij de geboorte een niet-Belgische nationaliteit, of indien minstens één ouder een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft.

  De Vlaamse overheid hanteert deze definitie sinds 2016, in navolging van de afspraak die de Vlaamse Regering maakte om over alle beleidsvelden heen de herkomst van personen op eenzelfde manier te meten.

  Eind 2022 werkten er 981 geregistreerde personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid (2,5%). Het aandeel van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte blijft zo vooruit springen nadat het verschillende jaren stagneerde rond 1,4%.


  Eind 2022 telde het middenkader van de Vlaamse overheid 228 leidinggevende functies. 94 of 41,2% hiervan waren vrouwen. 

  Het aandeel vrouwen in topmanagement daalde van 18 vrouwen (30,5%) naar 13 vrouwen (23,2%) in 2022.

  Doordat de groep topfuncties relatief klein is, heeft elk einde mandaat van een vrouw direct een impact op het aandeel vrouwen, zeker wanneer ze door een man opgevolgd wordt. Het streefcijfer van 40% blijft zo veraf liggen.

  Van de tien beleidsdomeinen hebben drie beleidsdomeinen geen vrouwelijke leidende ambtenaren (EWI, FB en OMG), net als GO!. In 2017 waren dit er nog vier.