chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers diversiteit

  De Vlaamse overheid wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom streeft ze naar een divers personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen. Jaarlijks brengt de dienst Diversiteitsbeleid in kaart hoeveel personeelsleden uit de kansengroepen bij de Vlaamse overheid werken. De cijfers worden geanalyseerd en vergeleken met de streefpercentages.

  Eind 2016 waren 8,8% personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De Vlaamse overheid is zo goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer te behalen van 10%. Een personeelslid is van buitenlandse herkomst indien hij/zij een niet-Belgische nationaliteit heeft, bij de geboorte een niet-Belgische nationaliteit, of indien minstens één ouder een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft.

  Deze definitie hanteert de Vlaamse overheid sinds 2016, in navolging van de afspraak die de Vlaamse Regering maakte om over alle beleidsvelden heen de herkomst van personen op eenzelfde manier te meten

  Eind 2016 werkte net als in 2015 1,3% personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid. Hier ligt de grootste uitdaging. Het streefcijfer van 3% tegen 2020 lijkt veraf.


  Hoewel het totaal aantal afdelingshoofden in 2016 blijft dalen, zijn er bij deze groep meer vrouwen dan het jaar voordien. Het aandeel vrouwen stijgt van 33,7% in 2015 naar 34,9% in 2016. Als deze jaarlijkse stijging wordt aangehouden, is het streefdoel van 40% tegen 2020 realiseerbaar.

  Hoewel de afgelopen jaren het aantal vrouwen in topfuncties lichtjes steeg, is er in 2016 een stevige terugval. Met 22,7% vrouwelijke topmanagers is er nog een hele weg af te leggen voor het realiseren van een vrouwelijke vertegenwoordiging van 40% tegen 2020. Een grote oorzaak lijkt te liggen bij de reorganisaties en fusies binnen de Vlaamse overheid in 2016. In 2015 bedroeg het aandeel vrouwen in topfuncties immers nog 25,6%.