chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers diversiteit

  De Vlaamse overheid wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom streeft ze naar een divers personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen. Jaarlijks brengt de dienst Diversiteitsbeleid in kaart hoeveel personeelsleden uit de kansengroepen bij de Vlaamse overheid werken. De cijfers worden geanalyseerd en vergeleken met de streefpercentages.

  Eind 2018 telde de Vlaamse overheid 10,2% personeelsleden van buitenlandse herkomst. De Vlaamse overheid behaalt voor de eerste maal haar streefcijfer tegen 2020. Een personeelslid is van buitenlandse herkomst indien deze persoon een niet-Belgische nationaliteit heeft, bij de geboorte een niet-Belgische nationaliteit, of indien minstens één ouder een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft.

  De Vlaamse overheid hanteert deze definitie sinds 2016, in navolging van de afspraak die de Vlaamse Regering maakte om over alle beleidsvelden heen de herkomst van personen op eenzelfde manier te meten.

  Eind 2018 werkten er 678 geregistreerde  personen (1,8%) met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid. Het aandeel van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte springt zo vooruit nadat het verschillende jaren stagneerde rond 1,4%.


  Eind 2018 telde het middenkader van de Vlaamse overheid 228 leidinggevende functies. 86 of 37,7% hiervan waren vrouwen. De stijgende trend die in 2009 werd ingezet, zorgt ervoor dat op ongeveer negen jaar tijd het aandeel vrouwen in leidinggevend middenkader met meer dan tien procentpunten is gestegen. Het streefcijfer van 40% tegen 2020 komt dus dichterbij.

  Het aandeel vrouwen in topmanagement gaat er op vooruit, met een stijging van 23,4% in 2017 (18 vrouwen en 59 mannen) naar 28,8% in 2018 (19 vrouwen en 47 mannen). Het streefcijfer van 40% tegen 2020 blijft echter veraf liggen. Van de elf beleidsdomeinen hebben twee beleidsdomeinen geen vrouwelijke leidende ambtenaren (EWI en FB). In 2017 waren dit er nog vier.