chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers diversiteit

  De Vlaamse overheid wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom streeft ze naar een divers personeelsbestand met een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen. Jaarlijks brengt de dienst Diversiteitsbeleid in kaart hoeveel personeelsleden uit de kansengroepen bij de Vlaamse overheid werken. De cijfers worden geanalyseerd en vergeleken met de streefpercentages.

  Eind 2017 waren 9,6% personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De Vlaamse overheid is zo goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer te behalen van 10%. Een personeelslid is van buitenlandse herkomst indien hij/zij een niet-Belgische nationaliteit heeft, bij de geboorte een niet-Belgische nationaliteit, of indien minstens één ouder een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft.

  Deze definitie hanteert de Vlaamse overheid sinds 2016, in navolging van de afspraak die de Vlaamse Regering maakte om over alle beleidsvelden heen de herkomst van personen op eenzelfde manier te meten

  Eind 2017 werkte 1,4% personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid. Voor het eerst in jaren stijgt dit percentage maar het streefcijfer van 3% tegen 2020 blijft veraf.


  Eind 2017 telde het middenkader van de Vlaamse overheid 260 leidinggevende functies in het middenkader. 92 of 35,4% hiervan waren vrouwen. De stijgende trend die in 2009 werd ingezet zorgt er voor dat op ongeveer acht jaar tijd het aandeel vrouwen in het middenkader met bijna tien procentpunten is gestegen. Het streefdoel van 40% tegen 2020 komt hierdoor steeds dichterbij

  Het aandeel vrouwen in topfuncties gaat terug licht vooruit, met een stijging van 22,7% in 2016 naar 23,4% in 2017 (18 vrouwen en 59 mannen). Er is nog een hele weg af te leggen om het streefcijfer van 40% tegen 2020 te halen. Van de elf beleidsdomeinen hebben vier beleidsdomeinen geen vrouwelijke leidend ambtenaar (EWI, FB, LV en MOW).