chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evolutie van het personeelsaantal

  Extra personeelsleden wegens staatshervormingen

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  0 0 281 281 281 434 1904 2016 2303 2578 3120

  Het personeelsaantal geeft weer hoeveel personeelsleden in dienst zijn bij diensten van de Vlaamse overheid (DVO). De grafiek toont telkens het personeelsaantal op 31 december. Naast de werkelijke evolutie van het personeelsaantal (reëel), wordt in bovenstaande grafiek de evolutie van het personeelsaantal exclusief (excl.) het uitbreidingsgebied (uitbr.) weergegeven. Er was namelijk een uitbreiding van het aantal personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid door de instroom van federale ambtenaren ten gevolge de (5de en) 6de staatshervorming en door de instroom van personeelsleden van de provincies ingevolge de interne staatshervorming.

  Het reële personeelsaantal van de DVO nam tussen eind 2009 en eind 2014 gestaag af van 28.730 personeelsleden tot 27.499 personeelsleden, een reële afname van 4,3 procent. Als er bovendien rekening gehouden wordt met de uitbreiding door de staatshervormingen, komt dit overeen met een feitelijke daling van 5,8 procent op het personeelsbestand t.o.v. 2009. In deze periode waren deze dalingen dus groter dan de jaarlijkse toenames ten gevolge van de staatshervormingen.

  Vanaf 2014 steeg het reële personeelsaantal opnieuw naar 28.645 eind 2018. Deze stijging wordt verklaard door de instroom van federale ambtenaren ten gevolge de (5de en) 6de staatshervorming. Achter deze stijging heeft er zich echter opnieuw een duidelijke personeelsafname voltrokken. Eind 2018 was het personeelsbestand hierdoor gedaald tot 26.065 personeelsleden of -9,3 procent t.o.v. 2009.

  Ondanks het personeelsaantal sinds 2009 dus betrekkelijk stabiel gebleven is, door de wijziging van het toepassingsgebied en de staatshervormingen, blijkt dat er wel een duidelijke inkrimping gerealiseerd is op vlak van personeel aan een ratio van gemiddeld -1 procent per jaar.

  Uit een nadere analyse blijkt dat de personeelsomvang in negen van de elf beleidsdomeinen in de loop van de periode 2009-2018 stelselmatig gedaald is. Dit zijn de beleidsdomeinen Financiën en Begroting (FB), internationaal Vlaanderen (iV), Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Onderwijs en Vorming (OV), Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), Werk en Sociale Economie (WSE), Landbouw en Visserij (LV), Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en Omgeving (Omg). Ook het personeelsaantal van het Gemeenschapsonderwijs (Go!) daalde.

  Het personeelsaantal van de overige twee beleidsdomeinen steeg in diezelfde periode en dit om volgende redenen:

  • Overheveling van federale ambtenaren bij Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).
  • Interne personeelsverschuivingen met name het personeel van de Managementondersteunende Diensten (MOD’s) die van de verschillende entiteiten overgegaan zijn naar het beleidsdomein KB.

  Met deze gegevens wordt de feitelijke evolutie van de personeelsomvang weergegeven. Dat betekent dat alle personeelsleden van de entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid zijn meegeteld, zonder uitsluiting van entiteiten en specifieke personeelsgroepen. Aan de hand hiervan kan de lopende generieke personeelsbesparing niet opgevolgd worden.

  Met deze gegevens wordt de feitelijke evolutie van de personeelsomvang weergegeven. Dat betekent dat alle personeelsleden van alle mogelijke entiteiten zijn meegeteld, zonder uitsluiting van entiteiten en specifieke personeelsgroepen. Aan de hand hiervan kan de lopende generieke personeelsbesparing niet opgevolgd worden.

  Zie ook deze cijfers

  88,90%
  Beschikbaarheidsratio
  Cijfer van 2018