chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gemiddelde ziekteduur

  Evolutie gemiddelde ziekteduur

  De indicator ‘gemiddelde ziekteduur’ geeft in kalenderdagen weer hoeveel ziektedagen een personeelslid gemiddeld ziek is per keer dat die zich ziek meldt.

  De gemiddelde ziekteduur bij de Vlaamse overheid steeg van 9,3 in 2008 tot 12,5 kalenderdagen in 2019 (met uitzondering van enkele lichte dalingen in 2009, 2012, 2017 en 2018). De ingezette daling van 2017 wordt dit jaar abrupt onderbroken om met een gemiddelde ziekteduur van 12,5 dagen op het hoogste niveau in 10 jaar te komen.  

  De gemiddelde ziekteduur is in de private sector met 18 kalenderdagen in 2019, 5,84 kalenderdagen hoger dan bij de Vlaamse overheid.[1]

  De gemiddelde ziekteduur is bij mannen (11,6 kalenderdagen) lager dan bij vrouwen (13 kalenderdagen).

  De gemiddelde ziekteduur stijgt met de leeftijd, van 4,5 kalenderdagen in de leeftijdsgroep jonger dan 24 jaar tot 21,4 kalenderdagen in de leeftijdsgroep ouder dan 60 jaar. De gemiddelde ziekteduur is bij statutaire personeelsleden (13 kalenderdagen) 1,4 kalenderdagen hoger dan bij contractuele personeelsleden (11,6 kalenderdagen). In 2019 wordt, net zoals in het verleden, vastgesteld dat naarmate het opleidingsniveau stijgt, de gemiddelde ziekteduur per melding daalt. De gemiddelde ziekteduur is het hoogst bij personeelsleden tewerkgesteld op niveau D (16 kalenderdagen) en het laagst is bij niveau A (10,5 kalenderdagen). Uitzondering dit jaar is niveau C, dat het met 12.1 kalenderdagen beter doet dan niveau B (12.3 kalenderdagen). Globaal genomen blijft het aangetoond verband tussen onderwijsniveau en gezondheid een rol spelen.[2]

  [1]  Preview White Paper Securex Absenteïsme in 2019, Heidi Verlinden (juni 2019)

  [2] Van Oyen, H., Deboosere, P., V. Lorant, V. en Charafeddine, R, Sociale ongelijkheden in gezondheid in België (2011). Academia Press. 

   

  Zie ook deze cijfers

  8,21%
  Ziekteafwezigheidspercentage
  Cijfer over 2019
  2,25
  Meldingsfrequentie
  Cijfer over 2019
  360
  Arbeidsongevallen
  Cijfer over 2018