chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gemiddelde ziekteduur

  Evolutie gemiddelde ziekteduur

  De indicator ‘gemiddelde ziekteduur’ geeft in kalenderdagen weer hoeveel ziektedagen een personeelslid gemiddeld ziek is per keer dat hij/zij zich ziek meldt.

  De gemiddelde ziekteduur bij de Vlaamse overheid steeg van 9,3 in 2008 tot 12,3 kalenderdagen in 2016 (met uitzondering van een lichte daling in 2009 en 2012). Een daling in de ziekteduur zette zich in in 2017. Deze lichte daling zet zich verder in 2018 waar de gemiddelde ziekteduur gedaald is tot 11,78 kalenderdagen.

  De gemiddelde ziekteduur is in de private sector met 17,62 kalenderdagen in 2018, 5,84 kalenderdagen hoger dan bij de Vlaamse overheid. (bron: White Paper Securex Absenteïsme in 2018, Heidi Verlinden, mei 2019)

  De gemiddelde ziekteduur is bij mannen (10,82 kalenderdagen) lager dan bij vrouwen (12,31 kalenderdagen).

  De gemiddelde ziekteduur stijgt met de leeftijd, van 4,21 kalenderdagen in de leeftijdsgroep <24 jaar tot 20,16 kalenderdagen in de leeftijdsgroep ouder dan 60 jaar. De gemiddelde ziekteduur is bij statutaire personeelsleden (12,33 kalenderdagen) 1,67 kalenderdagen hoger dan bij contractuele personeelsleden (10,66 kalenderdagen).In 2018 wordt, net zoals in het verleden, vastgesteld dat naarmate het opleidingsniveau stijgt, de gemiddelde ziekteduur per melding daalt. De gemiddelde ziekteduur is het hoogst bij personeelsleden tewerkgesteld op niveau D (15,34 kalenderdagen) en het laagst is bij niveau A (10,31 kalenderdagen). Ook hier speelt het aangetoond verband tussen onderwijsniveau en gezondheid een rol. (bron: Van Oyen, H, P. Deboosere, V. Lorant, R. Charafeddine, (2011), Sociale ongelijkheden in gezondheid in België, Academia Press)

   

   

   

  Zie ook deze cijfers

  7,97%
  Ziekteafwezigheidspercentage
  Cijfer over 2018
  2,30
  Meldingsfrequentie
  Cijfer over 2018
  360
  Arbeidsongevallen
  Cijfer over 2018