chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gemiddelde ziekteduur

  Evolutie gemiddelde ziekteduur

  De indicator ‘gemiddelde ziekteduur’ geeft in kalenderdagen weer hoeveel ziektedagen een personeelslid gemiddeld ziek is per keer dat hij/zij zich ziek meldt.

  De gemiddelde ziekteduur bij de Vlaamse overheid steeg van 9,3 in 2008 tot 12,3 kalenderdagen in 2016 (met uitzondering van een lichte daling in 2009 en 2012). In 2017 is de gemiddelde ziekteduur gedaald tot 11,9 kalenderdagen.

  De gemiddelde ziekteduur is in de private sector met 17,04 kalenderdagen in 2017, 5,14 kalenderdagen hoger dan bij de Vlaamse overheid (bron: White Paper Securex).

  Er zijn verschillen waar te nemen bij mannen en vrouwen namelijk de gemiddelde ziekteduur is bij mannen met 10,9 kalenderdagen lager dan bij vrouwen (12,4 kalenderdagen).

  Als we naar de leeftijdsgroepen kijken stijgt de gemiddelde ziekteduur met de leeftijd van 4,36 kalenderdagen in de leeftijdsgroep < 24 jaar tot 20,91 kalenderdagen in de leeftijdsgroep ouder dan 60 jaar.

  De gemiddelde ziekteduur is bij statutaire personeelsleden (12,1 kalenderdagen) 0,8 kalenderdagen hoger dan bij contractuele personeelsleden (11,3 kalenderdagen).

  In 2017 wordt, net zoals in het verleden, vastgesteld dat naarmate het opleidingsniveau stijgt, de gemiddelde ziekteduur per melding daalt. De gemiddelde ziekteduur is het hoogst bij personeelsleden tewerkgesteld op niveau D (15,59 kalenderdagen) en het laagst is bij niveau A (9,85 kalenderdagen). Ook hier speelt het aangetoond verband tussen onderwijsniveau en gezondheid.

   

   

   

  Zie ook deze cijfers

  7,64%
  Ziekteafwezigheidspercentage
  Cijfer over 2017
  2,30
  Meldingsfrequentie
  Cijfer over 2017
  414
  Arbeidsongevallen
  Cijfer over 2017