chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meldingsfrequentie ziekte

  Evolutie meldingsfrequentie

  De meldingsfrequentie geeft op jaarbasis aan hoeveel keer gemiddeld – per VTE – een nieuwe ziekteperiode gestart wordt. Deze indicator geeft inzicht in het afwezigheidspatroon. Hoe hoger deze indicator, hoe frequenter personeelsleden zich ziek melden. Korte maar herhaaldelijke afwezigheden hebben een sterke impact op deze indicator.

  Doorheen de periode 2008-2019 is de meldingsfrequentie stabiel: per VTE wordt gemiddeld 2,3 ziek gemeld omwille van een nieuwe ziekteperiode (in de jaren 2008, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018 en 2019) of 2,4 (in de jaren 2009, 2012, 2013 en 2015) keer ziek per jaar. In 2019 is de meldingsfrequentie zeer licht gedaald ten opzichte van 2018: van 2,34 naar 2,25.

  De meldingsfrequentie ligt met 1,10 in de private sector merkelijk lager dan bij de Vlaamse overheid.[1]

  Net als vorig jaar zien we dezelfde trends terugkeren wanneer we de meldingsfrequentie per demografische variabele bekijken. De meldingsfrequentie bij mannen (1,8) is lager dan bij vrouwen (2,6). Als we naar de leeftijdsgroepen kijken, is de meldingsfrequentie het hoogst in de leeftijdsgroep 30 tot 34 jaar (2,5) en het laagst in de leeftijdsgroep jonger dan 24 jaar (1,9). Waar er bij het ziektepercentage een duidelijk positieve trend is tussen de leeftijdscategorie en het ziektepercentage (hoe hoger de leeftijdscategorie hoe hoger het ziektepercentage), is dit niet het geval voor de meldingsfrequentie.  

  Bij statutaire personeelsleden (2,2) is de meldingsfrequentie lager dan bij contractuele personeelsleden (2,4). Hoe hoger het opleidingsniveau (A en B) hoe lager de meldingsfrequentie. Voor niveau A is de meldingsfrequentie met 1,57 het laagst. Voor niveau B ligt de frequentie op 2,4. De personeelsleden van niveau C en van niveau D melden zich met respectievelijk 2,7 en 2,8 keer het meest ziek.

  Om de meldingsfrequentie te laten dalen, kunnen we inzetten op de eerder genoemde factoren zoals jobgerelateerde factoren, factoren in de directe werkomgeving zoals bijvoorbeeld leiderschap, goede relatie met de collega’s en organisatiebrede factoren zoals het stimuleren van een aanwezigheidscultuur. Hoe vaak een personeelslid zich ziek meldt, hangt nauw samen met de verzuimdrempel en de verzuimcultuur binnen een organisatie. Wanneer het verzuim hoog is, kan dit wijzen op een relatief lage verzuimdrempel en/of een hoge verzuimcultuur.

  [1] White Paper Securex Absenteïsme in 2018, Heidi Verlinden (mei 2019), pagina 31

  Zie ook deze cijfers

  8,21%
  Ziekteafwezigheidspercentage
  Cijfer over 2019
  12,48
  Gemiddelde ziekteduur
  Cijfer over 2019
  360
  Arbeidsongevallen
  Cijfer over 2018