chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meldingsfrequentie ziekte

  Evolutie meldingsfrequentie

  Deze indicator geeft inzicht in het afwezigheidspatroon. Het geeft namelijk weer hoe vaak (gemiddeld - op jaarbasis - per VTE) een nieuwe ziekteperiode gestart wordt. Hoe hoger deze indicator, hoe frequenter personeelsleden zich ziek melden. Korte maar herhaaldelijke afwezigheden hebben een sterke impact op deze indicator.

  Doorheen de periode 2008 - 2016 is de meldingsfrequentie stabiel: per VTE (voltijdsequivalent) wordt gemiddeld 2,3 ziek gemeld omwille van een nieuwe ziekteperiode (in de jaren 2008, 2010, 2011, 2014 en 2017) of 2,4 (in de jaren 2009, 2012, 2013 en 2015) keer ziek per jaar. In 2017 is de meldingsfrequentie opnieuw gedaald naar 2,3.

  Wat de demografische indicatoren betreft is de meldingsfrequentie bij mannen (1,8) lager dan bij vrouwen (2,7).

  Als we naar de leeftijdsgroepen kijken is de meldingsfrequentie het hoogst in de leeftijdsgroep 30 tot 34 jaar en het laagst in de leeftijdsgroep 45 tot 54 jaar (2,1).

  De meldingsfrequentie is bij statutaire personeelsleden (2,3) gelijk aan deze bij contractuele personeelsleden (2,3). Net zoals bij het ziekteafwezigheidspercentage is er ook bij de meldingsfrequentie het statuut niet bepalend.

  Hoe hoger het opleidingsniveau (A en B) hoe lager de meldingsfrequentie. Voor niveau A is de meldingsfrequentie met 1,6 het laagst. Voor niveau B ligt de frequentie op 2,3. De personeelsleden van niveau C en van niveau D melden zich met 2,8 keer het meest ziek.

  Om de meldingsfrequentie te doen dalen kunnen we inzetten op de eerder genoemde factoren zoals jobgerelateerde factoren, factoren in de directe werkomgeving zoals bijvoorbeeld leiderschap, goede relatie met de collega’s en organisatiebrede factoren zoals het stimuleren van een aanwezigheidscultuur. Hoe vaak een personeelslid zich ziek meldt, hangt immers nauw samen met de verzuimdrempel en de verzuimcultuur binnen een organisatie. Wanneer het verzuim hoog is, kan dit wijzen op een relatief lage verzuimdrempel en/of een hoge verzuimcultuur.

  Zie ook deze cijfers

  7,64%
  Ziekteafwezigheidspercentage
  Cijfer over 2017
  11,90
  Gemiddelde ziekteduur
  Cijfer over 2017
  414
  Arbeidsongevallen
  Cijfer over 2017