Personeelsaantal

Extra personeelsleden wegens uitbreiding toepassingsgebied en staatshervormingen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 89 132 418 444 600 1689 3189

Het personeelsaantal geeft weer hoeveel personeelsleden in dienst zijn bij een entiteit van de Vlaamse overheid. De grafiek toont telkens het personeelsaantal op 31 december.

Het personeelsaantal geeft weer hoeveel personeelsleden een entiteit op een bepaalde datum in dienst heeft. Sommige personeelsleden maken gebruik van verlofregelingen of werken deeltijds waardoor zij geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn voor de organisatie. Daardoor zullen deze personeelsleden gedurende een te verwachten langere periode aan een verminderd arbeidsregime werken en zal de entiteit voor deze periode mogelijk op zoek gaan naar vervangende tewerkstelling.