Personeelsbeschikbaarheid

Extra personeelsbeschikbaarheid wegens uitbreiding toepassingsgebied
20072008200920102011201220132014
0 0 95,7 41,7 0 8,0 109,4 1.013,1

De personeelsbeschikbaarheid geeft weer hoeveel VTE (voltijds equivalent) er beschikbaar zijn in een organisatie. De eenheid hier is ‘bruto VTE’: de verhouding van het aantal dagen dat een personeelslid geacht wordt om te werken op basis van zijn arbeidsregime ten opzichte van het aantal dagen van een voltijds personeelslid.

In de grafiek wordt per overkoepelend beleidsdomein enerzijds het aantal personeelsleden per 31 december en anderzijds het aantal bruto voltijdse equivalenten over het jaar 2014 weergegeven. De term ‘overkoepelend beleidsdomein’ verwijst naar het feit dat heel veel entiteiten in het toepassingsgebied de Vlaamse deelstaatoverheid formeel niet toegewezen zijn aan één van de dertien beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid. Om echter inzichtelijk te kunnen rapporteren, zijn al deze entiteiten (behalve het GO!) inhoudelijk toch aan een 'beleidsdomein' toegewezen.

De personeelsbeschikbaarheid geeft weer hoeveel bruto VTE er beschikbaar zijn in een organisatie, waarbij verondersteld wordt dat het betrokken personeelslid prestaties zal leveren. In verschillende situaties zijn personeelsleden niet in de mogelijkheid om prestaties te leveren.