chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Personeelsbeschikbaarheid

  De personeelsbeschikbaarheid geeft het aantal voltijdse equivalenten (bruto VTE) weer waarover de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) beschikken voor het uitvoeren van hun taken. Net zoals het personeelsaantal, nam deze tussen 2009 en 2014 gestaag af, om vervolgens na 2014 toe te nemen ten gevolge van de staatshervormingen waarbij federale personeelsleden overgedragen weren aan de Vlaamse overheid. Zie voor informatie hieromtrent de bespreking van de personeelsaantallen.

  Bovenstaande grafiek geeft de personeelsbeschikbaarheid over het volledige jaar weer. Ook personeelsleden die in de loop van een jaar in- of uitstromen, worden voor het aantal gepresteerde dagen meegeteld. Met deze gegevens wordt de feitelijke evolutie van de personeelsomvang weergegeven. Dat betekent dat alle bruto VTE van alle mogelijke entiteiten in deze cijfers zijn meegeteld, zonder uitsluiting van entiteiten en specifieke personeelsgroepen. Aan de hand van deze cijfers kunnen de personeelsbesparingen niet opgevolgd worden.

  In bovenstaande grafiek wordt de personeelsbeschikbaarheid per beleidsdomein weergegeven. Deze indicator geeft in voltijdse equivalenten de verhoudingen weer tussen de beleidsdomeinen wat betreft personeelsbezetting.