chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers rekrutering en selectie

  Hieronder vindt u cijfermateriaal over rekruterings- en selectievragen die door Jobpunt Vlaanderen behandeld werden in uitvoering van haar samenwerkingsovereenkomst (uitgebreid naar het toepassingsgebied Diensten Vlaamse overheid). Ook cijfers m.b.t. voorbehouden betrekkingen - waarvoor enkel personen met een arbeidshandicap in aanmerking komen - horen hier bij. Naast bovenvermelde cijfergegevens worden ook gegevens over de werking van Flexpunt weergegeven. Flexpunt is een HR-instrument dat gemotiveerde en flexibele medewerkers zoekt voor tijdelijke opdrachten binnen de Vlaamse overheid.

  De webpagina bevat gegevens over de rekruterings- en selectievragen voor de periode 2008 - 2012 en wordt voorlopig niet meer geactualiseerd. In de loop van 2016 worden inspanningen geleverd om de rapportering over de rekrutering en selectieactiviteiten die door het Agentschap Overheidspersoneel uitgevoerd worden verder op punt te stellen.

  Vacatures

  De daling in het aantal vacatures die door Jobpunt Vlaanderen werden behandeld sinds 2009, wordt in 2012 niet verdergezet. Tegenover 2011 is het aantal vacatures in 2012 met 21,4% gestegen (resp. 1.249 in 2012 tegenover 1.029 in 2011).

  Kandidaten

  Cijfers m.b.t. het totaal aantal kandidaten voor selectieprocedures die Jobpunt Vlaanderen in de periode 2008-2012 behandelde en het aantal geslaagde kandidaten.

  Selectieprocedures

   

  In 2012 zijn er door Jobpunt Vlaanderen 653 functiespecifieke selectieprocedures uitgevoerd. In 2011 waren dat er in totaal 709. In 2012 werden geen generieke selectieproeven georganiseerd.

  Realisatiegraad

  Hierboven vindt u cijfers m.b.t. de resultaten van de selectieprocedures in de periode 2008-2012.

  Flexpunt

  Om tijdelijke personeelsbehoeften binnen de Vlaamse overheid soepel en efficiënt te kunnen invullen, heeft Jobpunt Vlaanderen in 2008 het HR-instrument Flexpunt opgestart.