chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vrouwen in topfuncties

  Vrouwen in topfuncties

  Toelichting

  21%: inhaalbeweging nodig

  21% van de topmanagers is een vrouw (cijfers op 31/12/2013). Dat is een status quo met 2012. Het streefcijfer voor eind 2015 is een derde.

  Zes beleidsdomeinen tellen een derde of meer vrouwen in het topmanagement, Internationaal Vlaanderen haalt zelfs de helft. Bij beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken, Landbouw en Visserij en Bestuurszaken zijn er enkel mannen met een topfunctie.

  In deze tabel vind je het volledige  overzicht met alle diversiteitscijfers . Op de website van de dienst Emancipatiezaken krijg je meer uitleg.

  Gelijkekansen- en divertiteitsbeleid

  De Vlaamse overheid als werkgever streeft naar evenredige arbeidsdeelname, zoals decretaal bepaald op 8 mei 2002. Dat houdt in dat haar personeelsbestand de diversiteit van de Vlaamse samenleving weerspiegelt.

  Waarom divers? 

  • Voor een meer klantgerichte dienstverlening. Een diverse Vlaamse overheid is toegankelijker. Ze speelt gemakkelijker in op de noden van de diverse samenleving, die zich meteen ook beter in haar herkent. Zo vergroot de Vlaamse overheid haar democratische legitimiteit.
  • Diversiteit leidt tot innovatie. Hoewel diversiteit in de praktijk niet altijd gemakkelijk is, verrijkt ze de organisatie. Ze maakt teams creatiever en sterker. Een duurzaam personeelsbeleid waardeert verschillen en boort alle talenten aan.
  • Gelijke kansen geven aan mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt, dat is hun maatschappelijke participatie bevorderen. Want wie werkt, is meer betrokken. De Vlaamse overheid neemt haar voorbeeldrol op als sociaalvoelende werkgever.

  Doelgroepenbenadering

  De Vlaamse overheid waardeert de verschillen tussen haar medewerkers en houdt er rekening mee. Ze kiest voor een doelgroepenbenadering, en zo voor duidelijkheid: elke kansengroep heeft specifieke kenmerken en noden waarvoor we specifieke oplossingen moeten zoeken:

  Daarnaast zijn er ook initiatieven in het kader van het thema seksuele geaardheid op het werk.

  Andere beleidsmatige informatie

  Zie ook deze cijfers

  8,80%
  Personeelsleden van buitenlandse herkomst
  Cijfer over 2016
  Streefcijfer Vlaamse overheid: 10%