525
Aansluitingen Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)
Cijfer op 31/12/2016
56
Transacties Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)
Cijfer op 31/12/2016
471
Aansluitingen 360°-beeldendatabank Vlaanderen
Cijfer op 31/12/12/2016
57.222
Transacties 360°-beeldendatabank Vlaanderen
Cijfer op 31/12/12/2016
4.077.343
Cijfer op 31/12/2016
8
Cijfer op 31/12/2016
198
Cijfer op 31/12/2016
188
Cijfer op 31/12/2016
588.017
Cijfer op 31/12/2016

Startpagina's