chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Begeleidingscommissie functieclassificatie

  De begeleidingscommissie functieclassificatie bespreekt thema’s die gerelateerd zijn aan functieclassificatie. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) faciliteert de werking.

  Samenstelling

  De commissie kent geen vaste nominatieve samenstelling maar zowel leden van 3 representatieve vakbonden (maximaal 3 per vakbond) als maximaal 9 deskundigen (bijvoorbeeld HRBP’s) van de diensten van de Vlaamse overheid maken er deel van uit. Allen moeten voldoen aan de opleidingsvereiste.

  De vakorganisaties of de overheid kunnen andere deskundigen uitnodigen op de vergaderingen. Het gaat om personen met een grondige kennis van functieclassificatie (instrumenten en processen) die hierover een externe deskundigheid en advies kunnen aanbrengen.

  Werking

  Het is de bedoeling om de commissie snel en flexibel te kunnen samenroepen. Iedereen kan thema’s naar voor schuiven. De commissie behandelt aan functieclassificatie gerelateerde situaties en problematieken en formuleert zowel adviezen als voorstellen van oplossing.

  Mogelijkheden zijn (de opsomming is niet volledig):

  • suggesties bespreken ter optimalisering van de processen (validatie van wegingen, beroepsprocedure, communicatie, …) & instrumenten (functiefamilies, functiebeschrijvingen, functiematrix , competentieboek, …)
  • problemen aankaarten die zich voordoen tijdens het traject om functiehouders via de functie aan een functieklasse toe te wijzen
  • opmaak van personeelsplannen gemeenschappelijk nood aan communicatie & informatie
  • monitoring- en rapporteringsvragen
  • visie op de aanpak van niet-toewijsbare functies
  • werking van de beroepscommissie Functieclassificatie
  • opleidingen en intervisie
  • de onderhoudsprocedure zoals bedoeld in het VPS (Deel 1, Titel 2, Algemene bepalingen, I 2, 24°)

  Voorzitter van de commissie is de leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel of de persoon die hiertoe door deze laatste wordt aangeduid. De voorzitter bepaalt minstens 1 week op voorhand de plaats, de agenda, de datum en het uur van de vergadering. Zowel overheid als vakbonden kunnen vragen om de commissie samen te roepen en agendapunten aanbrengen.

  Indien de commissie een formeel advies wilt uitbrengen, wordt hiervoor het consensusmodel gehanteerd. Minstens 5 leden namens de overheid en minstens 5 leden namens de vakbonden moeten meewerken aan het tot stand komen van dit advies. Alle aanwezige leden namens de overheid (minstens 5) en namens de vakbonden (minstens 5) moeten het advies steunen vooraleer er sprake is van een consensusadvies. Een consensusadvies is  noodzakelijk in situaties die leiden tot een aanpassing van de functiematrix  of de beroepsprocedure.

  Experten van AgO, een secretaris en een vertegenwoordiger van de minister van Bestuurszaken nemen met adviserende stem deel aan de vergaderingen van de begeleidingscommissie.

  Adviezen

  Indien de begeleidingscommissie functieclassificatie suggesties, adviezen of voorstellen heeft met een impact op de regelgeving worden deze via de formele kanalen verder behandeld (onder andere administratieve en begrotingscontrole, sectorcomité XVIII). Een overzicht van de geleverde adviezen vind je onderaan deze webpagina.

  Documenten