chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Belastingaangifte inkomsten 2016 – aanslagjaar 2017

  De aangifteformulieren voor de personenbelasting inkomsten 2016/aanslagjaar 2017 werden onlangs door de FOD Financiën opgestuurd.

  De uiterste datum waarop de papieren aangifte op het scanningscentrum pet aankomen is 29 juni 2017. Hou zeker rekening met de normale verzendingstermijnen van Bpost.

  De uiterste datum waarop de aangifte elektronisch moet worden ingediend via Tax-on-web (http://www.taxonweb.be) is 13 juli 2017.

  Zoals voorgaande jaren volgen hierna de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot:
  - de werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer;
  - de fietsvergoeding.

  1. Bijdrage in de reiskosten woon-werkverkeer

  De bedragen die de werkgever betaalde als tussenkomst in het woon-werkverkeer, zijn vermeld onder rubriek 18 van de fiche 281.10.

  Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden:

  1.a. u gebruikt het openbaar vervoer:

  De Vlaamse overheid heeft met de diverse vervoermaatschappijen een "derde-betalers"overeenkomst (en betaalt de volledige kostprijs van uw abonnement 2de klasse dus rechtstreeks aan de vervoermaatschappij).

  Het volledig bedrag van de tussenkomst is vermeld op de fiche 281.10 onder de rubriek 18.a) "openbaar gemeenschappelijk vervoer" - code 254.

  1.a.1. u opteert voor de forfaitaire beroepskosten:

  Het volledig bedrag van de werkgeversbijdrage is vrijgesteld van belastingen. U moet het bedrag (fiche 281.10, code 254) op uw belastingaangifte invullen onder code 1254-07 (2254-74 - partner).

  Dit bedrag is volledig vrijgesteld van belastingen en daarom moet u dit eveneens "tegenboeken" en vermelden onder code 1255-06 (2255-73 - partner).

  1.a.2. u opteert voor het bewijzen van uw werkelijke beroepskosten:

  U moet het bedrag (fiche 281.10, code 254) op uw belastingaangifte invullen onder code 1254-07 (2254-74 - partner).

  In dit geval hebt u geen recht op enige vrijstelling en mag u onder code 1255-06 (2255-73 - partner), en ook onder code 1256-05 (17. verre verplaatsingen - 2256-72 code partner) GEEN bedrag invullen.

  Dit is uiteraard maar interessant indien het totaal van de aangetoonde en werkelijke kosten hoger is dan het totaal van de forfaits (totaal van de forfaitaire beroepskosten, van de vrijstelling van het openbaar vervoer en eventueel van het forfait voor verre verplaatsingen). Voor meer info verwijzen we naar fiscale gidsen of websites.

  1.b. andere tussenkomst dan voor openbaar vervoer:

  Indien u in 2016 een tussenkomst ontving voor ofwel:
  - moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen;
  - gehandicapten die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken,
  is het bedrag ervan vermeld op de fiche 281.10 onder rubriek 18.c) "ander vervoermiddel" - code 254.

  U vermeldt dit bedrag op uw belastingaangifte onder code 1254-07 (2254-74 - partner).

  In dit geval is het van belastingen vrijgestelde bedrag voor het aanslagjaar 2017 beperkt tot 380 euro.

  Het bedrag van 380 euro moet u vermelden onder code 1255-06 (2255-73 - partner).

  naar boven

  2. Fietsvergoeding woon-werkverkeer

  Het bedrag dat u in 2016 ontvangen hebt (op basis van € 0,21 per kilometer), is net zoals voorgaande jaren volledig fiscaal vrijgesteld. U moet het bedrag vermeld onder rubriek 26.a) van de fiche 281.10 dus niet overnemen op uw belastingaangifte.

  Ook eventueel andere bedragen vermeld onder rubriek 27 van de fiche 281.10 moet u NIET op de belastingaangifte vermelden.

  Indien u de woon-werkverplaatsing (of een gedeelte ervan) met de fiets aflegt, en ervoor opteert om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen (zie supra punt 1.a.2.), kan u € 0,22 per kilometer inbrengen als beroepskosten.
  Het totaal bedrag (aantal kilometer x € 0,22) kan u, samen met het bedrag van de andere bewezen beroepskosten, vermelden onder code 1258-03 (2258-70 - partner) van de belastingaangifte.

  Voor bijkomende info kan u contact opnemen met het Dienstencentrum Personeelsadministratie of uw personeelsdienst.

  naar boven