chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleid van de Vlaamse overheid

  Informatie over de Europese en Vlaamse beleidsdoelstellingen rond elektronische facturatie.
  In een overzichtelijke tabel krijg je een overzicht over wanneer welke overheid elektronische facturen verwacht. 
  Onder ‘governance’ vind je informatie over de aanpak van het e-facturatieproject over de private en publieke sector heen.

  De Europese Richtlijn 2014/55/EU en de Europese beleidsdoelstellingen

  De voorbije decennia bleef e-facturatie in de B2B-omgeving beperkt tot amper 10%. Recente studies tonen bovendien aan dat dit in 2016 op de Belgische markt ook nog zo was.[1]  
  E-invoicing stond in het verleden synoniem met duur maatwerk. Voor heel wat KMO’s was deze digitalisering  dan ook geen haalbare kaart.
  De Europese Richtlijn 2014/55/EU (de ‘e-invoicingrichtlijn’) heeft tot doelstelling dit zogenaamde ‘falen van de markt’ te doorbreken.  
  Door een vérgaande standaardisering en de verplichte ontvangst van e-facturen door overheden, willen de Europese beleidsmakers de bedrijven -die werken voor overheden- stimuleren om elektronisch te gaan  factureren. Aangezien nagenoeg elk bedrijf ooit wel in meer of mindere mate  werkt voor overheden (B2G), zal dit onvermijdelijk een belangrijke weerslag hebben op de B2B-omgeving, want ze zullen de elektronische facturatie dan uiteraard ook willen opzetten naar hun private klanten.

  Meer informatie over de Europese richtlijn 2014/55/EU

  [1] Meer informatie in het Billentis rapport (www.billentis.com) en de Indiville bevragingen in opdracht van de D.A.V. voor België.

  De Vlaamse beleidsdoelstellingen

  De Vlaamse overheid vindt zich terug in deze Europese beleidsdoelstellingen. Elektronische facturatie is immers een module uit het end to end e-procurementprogramma,  waarbij alle transacties in het kader van overheidsopdrachten gedigitaliseerd worden. Bovendien past dit ook in het Radicaal Digitaal programma van de Vlaamse overheid.

  De Vlaamse overheid kiest daarbij resoluut voor XML-facturen en niet voor PDF-facturen. Enkel deze ‘volwaardige’ e-facturen maken immers een automatische verwerking mogelijk.

  Mede door e-facturatie ijvert de Vlaamse overheid ernaar om haar leveranciers correct en snel betalen.

  De Vlaamse Regering nam twee beslissingen inzake e-facturatie.

  Overzichtstabel

  Heel wat overheden leggen elektronische facturatie op aan hun leveranciers. Voor bedrijven is het soms minder overzichtelijk om te weten welke beslissing voor welke overheid van toepassing is. Onderstaande tabel kan daarin duidelijkheid brengen.

  Bovendien geven de meeste overheden in hun opdrachtdocumenten (of op hun bestelbon) de vereiste facturatiewijze mee. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor een bedrijf. 
  De Vlaamse overheid heeft ook een lijst opgesteld met overheden die e-facturen in het PEPPOL-model ontvangen:

  Bestuursniveau

  e-facturatie verplicht en vanaf wanneer ?

  Mogelijk vanaf wanneer?

  Voor opdrachten vanaf of voor:

   

  <30.000€

  >135.000€

  Micro-ondernemingen

   

  federaal

   

  1.1.2018

   

   

  Vlaamse overheid

  1.1.2017

  1.1.2017

  1.1.2018

  1.1.2017

  Brussels Gewest

   

   

   

  1.1.2018

  Waalse overheid

   

   

   

  Uiterlijk 
  1.4.2019

  Antwerpen

   

   

   

  1.4.2017

  Gent

   

   

   

  1.12.2017

  Andere lokale overheden

   

   

   

  Uiterlijk 
  1.4.2019

  Andere publieke organisaties

   

   

   

  Uiterlijk 
  1.4.2019

  Meer informatie.

  De governance van e-facturatie in België

  De complexiteit van het e-facturatieproject verklaart mede de moeizame doorbraak in het verleden. De belangrijke actoren rond e-facturatie besloten om het e-facturatieproject als volgt te beheren.

  • Het multistakeholdersforum e-invoicing België
   De verschillende private en publieke stakeholders rond e-invoicing komen halfjaarlijks samen in dit forum. Er wordt een stand van zaken gegeven en van gedachten gewisseld over elektronische facturatie. Voorzitter: federale overheid in samenspraak met de Vlaamse overheid (D.A.V., BOSA, Vlaams e-invoicingteam)
  • Stroomlijning van het B2G-project en de businessafspraken door de verschillende back offices van de overheid (B2G)
   De eigenaars van de financiële systemen van de overheid stroomlijnen hun visie op e-facturatie door gecoördineerd afspraken te maken rond de businessafspraken en de projectaanpak. Op die manier worden de bedrijven geconfronteerd met een eenduidige overheid. Voorzitter: Vlaamse overheid (e-invoicingteam)
  • Meeting Peppol Access Points 
   De verschillende Peppol Access Points die actief zijn op de Belgische markt bespreken problemen en formuleren oplossingen. Voorzitter: de Belgische Peppol Authority, m.n. BOSA (e-invoicingteam)
  • Business Expert Groep
   Moeilijke inhoudelijke thema’s die de implementatie van e-facturatie bemoeilijken en waarbij een expertise van deskundigen vereist is, worden besproken en kortgesloten in de business expert groep. Voorzitter: Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

  Samenwerking met het federale bestuursniveau

  De Vlaamse overheid voert elektronische facturatie in, in nauwe samenwerking met de federale overheid in. Het is voor het bedrijfsleven immers cruciaal dat zij op een eenduidige wijze e-facturen kunnen versturen naar alle bestuursniveaus. 

  Ondersteuning van bedrijven en overheden

  Bedrijven en (lokale) overheden worden uitvoerig geïnformeerd en ondersteund. 
  Voor meer informatie: