chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het Grondwettelijk Hof waakt over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan (onder andere) decreten vernietigen wegens schending van de rechten en vrijheden van de Belgen en van de bevoegdheidverdelende regels in de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen.

  In onze database vindt u allerlei gegevens betreffende de gedingen bij het Grondwettelijk Hof (o.a. de opvolging ervan binnen de Vlaamse overheid). U vindt er ook een pdf-kopie van alle ontvangen documenten.

  TOEGANG TOT DE DATABASE GRONDWETTELIJK HOF

  Laatst bijgewerkt op 1 december 2020

  Agenda i.v.m. Vlaamse decreten

  • 3 jan

   Rolnummer 7462: uiterste datum memorie

   7462 - prejudiciële vraag over artikel 2. 7 .1. 0. 6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, gesteld door de Rechtbank ven eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (erfbelasting levensverzekeringscontract waarop voorafgaand schenkbelasting is betaald)