chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onderzoek

  De Vlaamse overheid hecht veel belang aan beleidsonderzoek en -evaluatie ter ondersteuning van haar beleid. Dat bevestigt de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord 2019-2024 en in de beleidsnota's van onze Vlaamse ministers.

  Onderzoeks- en evaluatieagenda Vlaamse overheid 2019-2024

  In de beleidsnota algemeen regeringsbeleid 2019-2024 staat deze passage:

  'Voorts wens ik de coördinatie op te nemen van het beleidsrelevant onderzoek en van de beleidsevaluaties op het niveau van de Vlaamse overheid. (...) Ik zal werken aan een gemeenschappelijke onderzoeks- en evaluatieagenda met de nadruk op concrete handvaten voor beleid. (...) Ik stem hiervoor af met de minister van Economie, Wetenschap en Innovatie. Voor de spending reviews stem ik af met de minister van Begroting.'

  De onderzoeks- en evaluatieagenda 2019-2024 is een poging om te komen tot zo’n gemeenschappelijke, beleidsdomeinoverstijgende onderzoeks- en evaluatieagenda op basis van een screening van de 27 beleidsnota’s 2019-2024 en de 27 beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT) 2020 van de Vlaamse ministers.

  De onderzoeksagenda 2021 doet hetzelfde op basis van de BBT's van 2021.

  Met deze agenda:

  • komen we tegemoet aan de richtlijnen voorzien in omzendbrief 2019/11 m.b.t. beleid en regelgeving.
  • tonen we op een transparante manier aan al onze stakeholders dat het Vlaams beleid onderbouwd is door een meerjarige onderzoeks- en evaluatieagenda en stellen we hen in staat om dit op te volgen.
  • zorgen we voor kennisuitwisseling en mogelijke synergiën in onze verdere zoektocht naar efficiëntie en effectiviteit.
  • zetten we in op een onderzoeks- en evaluatiegemeenschap binnen de Vlaamse overheid.

  De rapportering over de geplande, lopende en afgeronde onderzoeken gebeurt in de bestaande rapportering van beleidsbrief/BBT op de website van het Vlaams parlement, en in de ondernemingsplannen op de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid. De onderzoeken en evaluaties zelf worden maximaal publiek en transparant ontsloten door de entiteiten. Publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek wordt ook op het FRIS-onderzoeksportaal gepubliceerd.

  Structureel beleidsonderzoek in de Vlaamse overheid anno 2020

  Beleidsnota’s focussen op prioriteiten voor de net gestarte regeerperiode. Initiatieven die als lopende zaken worden beschouwd zoals bijvoorbeeld de verschillende steunpunten, kunnen dus mogelijks in deze documenten ontbreken. Het document  'Structureel beleidsonderzoek in de Vlaamse overheid' tracht hiervoor een oplossing te bieden. Het geeft een overzicht van structurele initiatieven voor beleidsonderzoek binnen de Vlaamse overheid.

  Structureel initiatief voor beleidsonderzoek

  Contact

  Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing dieter.vanhee@vlaanderen.be
  Netwerkgroep Integratieonderzoek karen.stuyck@vlaanderen.be
  Projectmatig beleidsonderzoek toerisme  jan.vanpraet@toerismevlaanderen.be
  Projectmatig beleidsonderzoek financiën en begroting manuela.vervoort@vlaanderen.be
  Expertisecentrum onderzoek en ontwikkelingsmonitoring pierre.verdoodt@vlaanderen.be
  Steunpunt Economie en Ondernemen jan.vannispen@ewi.vlaanderen.be
  POLICY LAB FIT4FOOD2030 liselotte.devos@vlaanderen.be  isabelle.magnus@vlaanderen.be
  Steunpunt voor Onderwijsonderzoek jeroen.backs@ond.vlaanderen.be
  Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen jeroen.backs@ond.vlaanderen.be
  Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin natalie.stragier@wvg.vlaanderen.be
  Projectmatig beleidsonderzoek armoedebestrijding an.vancauwenberghe@vlaanderen.be
  Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie bart.pluym@vlaanderen.be
  Onderzoeksplatform Cultuur bart.pluym@vlaanderen
  Jeugdonderzoeksplatform eva.vanpassel@vlaanderen.be
  Netwerkgroep Jeugdonderzoek eva.vanpassel@vlaanderen.be
  Onderzoeksplatform Sport brecht.devos@sport.vlaanderen
  Steunpunt Werk willem.deklerck@wse.vlaanderen.be
  Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering willem.deklerck@wse.vlaanderen.be
  Platform voor Landbouwonderzoek isabelle.magnus@vlaanderen.be
  Vlaams Verkeersveiligheidsplan pascal.lammar@mow.vlaanderen.be
  Mobiel Vlaanderen, Studie en Onderzoek joke.lievens@mow.vlaanderen.be
  Steunpunt Circulaire Economie kathleen.colaes@ovam.be
  Steunpunt Milieu en Gezondheid caroline.teughels@vlaanderen.be
  Steunpunt Wonen strategieenonderzoek.woonbeleid@vlaanderen.be
  Platform voor Plattelandsonderzoek simon.lox@vlm.be

  Contact

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België