chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Op deze pagina vindt u een chronologisch register van de rondzendbrieven van de Vlaamse Regering en ondertekend door de Minister-President.

  Over de ording in onderstaande tabel:
  De omzendbrieven van de Vlaamse Regering zijn gesorteerd volgens het volgnummer van de omzendbrief (het cijfer achter de slash: drie in dit voorbeeld "VR 1995/3". 
  Dit nummer wordt toegekend door de secretarie en bestaat altijd uit het jaartal waarin de omzendbrief goedgekeurd werd en een volgnummer. Als een omzendbrief geactualiseerd wordt, blijft haar volgnummer ongewijzigd, alleen het jaartal wijzigt. 
  Een nieuwe omzendbrief krijgt een nieuw volgnummer of het volgnummer van een intussen opgeheven omzendbrief.

  Nummer Titel Datum
  VR 2010/0 Omzendbrieven, dienstorders en dienstmededelingen (Word, 123 kB) 29-10-2010
  VR 2022/1

  Omzendbrief VR 2022/1 Orde van voorrang en titels van de leden van de Vlaamse Regering.pdf

  18-05-2022
  VR 2009/2 Onverenigbaarheid, cumulatieverbod en andere ontzeggingen (Word, 74 kB) 24-07-2009
  VR 1995/3 Redevoeringen uit te spreken in aanwezigheid van de Koning (Word, 12 kB) 20-06-1995
  VR 2019/4

  Omzendbrief Wetgevingstechniek

  25-10-2019
  VR 2018/5 Gedragscode voor bestuurlijke uitgaven (Pdf, 644 kB) 20-07-2018
  VR 2008/6 Behandeling van de brieven van het Rekenhof (Word, 71 kB) 20-06-2008
  VR 2010/9 Het gebruik van elektronische middelen voor de indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten (Word, 68 kB) 04-06-2010
  VR 2004/10 Reglement betreffende de organisatie van de persvoorlichting van de Vlaamse regering (Word, 39 kB) 22-07-2004
  VR 2019/11 Beleids - en regelgevingsprocessen 17-05-2019
  VR 2005/12 Ministeriële deontologie (Word, 30 kB) 04-03-2005
  VR 2004/14 Afschaffing van het eensluidend verklaard afschrift (Word, 38 kB) 23-04-2004
  VR 2009/15 Doorlopende inventaris van de roerende goederen van de Vlaamse gemeenschap die ter beschikking gesteld worden van de kabinetten van de leden van de Vlaamse regering  (Word, 189 kB) 06-02-2009
  VR 2006/16 De vertegenwoordiging in rechte van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest (Word, 96 kB) 30-06-2006
  VR 2005/17 Beter Bestuurlijk Beleid en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen (Word, 68 kB) 02-12-2005
  VR 2010/18 Zegel van de Vlaamse gemeenschap te gebruiken door het Vlaams Parlement, de Vlaamse regering en de diensten van de Vlaamse regering. (Word, 50 kB) 12-11-2010
  VR 2020/20 Omzendbrief betreffende de klachtenbehandeling 01-12-2020
  VR 2017/21 Regeling van de procedure van beslaglegging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (Word, 104 kB) 1-12-2017
  VR 2015/22 Organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering (Word, 128 kB) 15-07-2011
  VR 2009/23 Het Grondwettelijk Hof  (Word, 56 kB) 16-01-2009
  VR 1995/25 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Word, 30 kB) 20-06-1995
  VR 2008/27  Inventarisatie van de vermogensgoederen in eigendom van de Vlaamse overheid   (Word, 62 kB) 17-10-2008  
  VR 1997/29 Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering (Word, 41 kB) 07-10-1997
  VR 2014/30 Huisstijl voor de binnenlandse communicatie van de Vlaamse overheid (Word, 55 kB)  21-02-2014
  VR 2012/31 Toegang tot geografische informatie in Vlaanderen en gebruik en hergebruik van die informatie (Word, 542 kB)  20-04-2012
  VR 2010/32 Contacten met de pers (Word, 60kB) 21-05-2010
  VR 2010/34 Publicaties van de Vlaamse overheid (Word, 98 kB) 26-11-2010
  VR 2009/35 Voorleggen van koninklijke besluiten aan het Staatshoofd (Word, 137 kB) 16-01-2009
  VR 2014/36 Internationale huisstijl voor Vlaanderen (Word, 97 kB)   24-01-2014
  VR 2013/37

  Richtlijnen voor de Vlaamse Regering, de diensten en instellingen van de Vlaamse overheid en de provincies en de gemeenten voor de bevlagging van de openbare gebouwen en de uitvoering van het Vlaams volkslied (Word, 57 kB)

  26-06-2015
  VR 2006/38 Zendingen naar het buitenland van leden van de Vlaamse regering (Word, 41 kB) 14-07-2006
  VR 2007/40 Deontologische code voor de personeelsleden van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering  (Pdf, 60 kB) 21-12-2007
  VR 2016/41 Omzendbrief betreffende de coördinatie van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van de inbreukprocedures (Word, 305 kB) 25-11-2016
  VR 2017/42 Beheer en vervreemding van de niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest Word (Word, 696 kB) 12-05-2017