chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kaleidos

  Kaleidos is een nieuw digitaal platform waar je de documenten kunt raadplegen bij de besluitvorming van de Vlaamse Regering. Kaleidos vervangt sinds oktober 2019 het vroegere Doris en zal gaandeweg uitgebreid worden om nog meer functies in de besluitvorming van de Vlaamse regering te ondersteunen.

  In Kaleidos vind je nu al alle informatie over de voorbije en de toekomstige vergaderingen van de Vlaamse Regering, dus ook alle informatie die in Doris te vinden was.

  Toegang tot Kaleidos

  Ga naar Kaleidos

  Om Kaleidos te gebruiken, heb je Google Chrome of Mozilla Firefox nodig.

  Je kunt Kaleidos dus niet gebruiken met Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari en andere browsers. Heb je nog geen Google Chrome of Mozilla Firefox? Installeer het dan via het icoontje ‘Software Center’ op je bureaublad, of contacteer de helpdesk op 02 553 90 00.

  Kadeidos is ook nog niet toegankelijk op mobiele browsers en tablets. Dat zal in de toekomst wel het geval zijn.

  Huidige functionaliteiten

  In eerste instantie is Kaleidos nog vooral het basisplatform voor de opslag van regeringsdocumenten en voor de communicatie over de beslissingen.

  Documenten ministerraad

  Kaleidos ondersteunt het beheer van de documenten die het besluitvormingsdossier uitmaken. De toepassing laat toe dat de verschillende gebruikers de documenten in verschillende fases kunnen volgen of oppikken naargelang hun rechten. 

  Medewerkers van kabinetten, administraties, strategische adviesorganen, Rekenhof en Vlaams Parlement krijgen daarbij de toegang tot de informatie in regeringsdocumenten in functie van hun rol in het besluitvormingsproces. Volgens rol of functie zijn er verschillende vertrouwenscirkels in de toegang tot de al dan niet geagendeerde documenten. Ook de zoekresultaten worden gefilterd volgens de rol.

  Van verschillende systemen naar één systeem

  Kaleidos vervangt en integreert enkele verouderde toepassingen en hulpmiddelen, zoals Doris2 en de Nieuwsberichtentoepassing. Later volgen nog de opvolgingstool in MS Access voor het beheer van de publicaties volgen en de SharePoint-omgeving voor distributie van documenten tussen de kanselarij, de kabinetten en de departementen.

  Toekomstige functionaliteiten

  In wisselwerking met gebruikers, regelegeving en procedures zullen de functionaliteiten van Kaleidos voortdurend worden verfijnd, en uitgebreid. 

  De ambitie is om een platform aan te bieden dat op termijn het volledige proces van de besluitvorming kan ondersteunen, van bij de aanmaak van een dossier tot aan het doorgeven voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  Het is de ambitie om met het geïntegreerde platform Kaleidos verder te gaan dan wat de vroegere afzonderlijke tools konden aanbieden. De uitbreidingen kunnen gaan in de richting van:

  • de ontsluiting van de inhoud van de meest gestructureerde documenten zoals nota’s, decreten en besluiten,
  • meer procesvalidatie en planningsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de diensten die moeten vertalen of adviezen geven,
  • het digitaal ondertekenen waarmee we de huidige tijds- en arbeidsintensieve afdruk-, signeer- en scanprocessen wegwerken.

  Kaleidos zet daarom in op hergebruik van data, efficiënt gebruiksgemak en flexibiliteit naar toekomstige evoluties. Dat omvat:

  • data en informatie structureren volgens de principes van Linked Data,
  • connectoren met alle betrokken organisaties zoals het Vlaams Parlement, adviesraden, de Raad van State en het Rekenhof,
  • een intuïtieve gebruikersinterface en robuuste, modulaire softwareopbouw in een pragmatische schaalbare hostingformule,
  • een veelzijdige full-text zoekmachine,
  • een modulaire systeemarchitectuur.

  Kaleidos wordt progressief opgebouwd volgens de Agile-methodologie. Die werkwijze houdt in dat de functies van de toepassing:

  • in nauwe samenwerking met de gebruikers worden gedefinieerd en vormgegeven,
  • bij voorkeur terwijl de gebruikers al  gebruikmaken van de toepassing zodat de nieuwe functies effectief aansluiten bij de dagdagelijkse werking,
  • met korte cycli zodat de nieuwe functies snel in gebruik en op hun nut en degelijkheid gevalideerd kunnen worden.

  Kaleidos is dus een levende toepassing die nog groeit terwijl ze in gebruik is. In een Agile softwareproject spreken we daarom ook niet snel van een toepassing die “af” is: met korte cycli worden toepassingen voortdurend functioneel verrijkt en aangepast aan de meest optimale digitale flow. Doordat de gebruikers en het feitelijk gebruik dicht bij de ontwikkeling staan, vermijden we dat een softwareproduct wordt gemaakt dat veraf staat van wat nodig en nuttig is en dat er aanzienlijke budgetten gaan naar ontwikkelingen die mooi ogen maar in de praktijk een rem op vooruitgang en efficiëntie blijken te zijn.

  Handleiding

  Bekijk de handleiding

  Contact

  kaleidos.servicedesk@vlaanderen.be