chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleid & visie rond personeelsontwikkeling

  Het ontwikkelbeleid van de Vlaamse overheid investeert in het potentieel van elk individu met als doel het bereiken van de strategische doelstellingen met beter inzetbare en gemotiveerde personeelsleden.

  Krachtlijnen van het ontwikkelbeleid

  Het ontwikkelbeleid is gericht op de wendbaarheid van de organisatie en de inzetbaarheid van individuen.

  Ontwikkelactiviteiten in de Vlaamse overheid hebben een dubbel doel. Deze activiteiten ondersteunen enerzijds de Vlaamse overheid om haar huidige en toekomstige opdrachten waar te maken. Anderzijds stimuleren ontwikkelactiviteiten de personeelsleden om te groeien in hun huidige functie of naar een toekomstige functie.

  Het ontwikkelbeleid ondersteunt een leercultuur in de Vlaamse overheid.

  De Vlaamse overheid is een lerende organisatie waarbinnen de ontwikkeling van het potentieel van de personeelsleden centraal staat. Als organisatie stimuleren we de ontwikkeling van ons personeel en hanteren we verschillende leervormen om te kunnen inspelen op de noden van zowel de organisatie als het individu. Daarbij is er een draagvlak voor continu leren en kennisdeling binnen de gehele organisatie vereist. In functie van de opdracht van elke organisatie wordt ontwikkeling planmatig ingezet.

  Leren en ontwikkelen is geïntegreerd binnen het ruimer personeelsbeleid.

  De ontwikkeling van de competenties van personeelsleden is geen alleenstaand beleid, maar moet geïntegreerd worden in het globaal personeelsbeleid en speelt een rol in elk onderdeel van de HR cyclus.

  De Vlaamse overheid investeert in de ontwikkeling van iedereen.

  Er wordt in het potentieel van elk personeelslid, in tijd en middelen, geïnvesteerd, volgens zijn/haar capaciteit, doelgroep of loopbaanfase om beter inzetbaar te zijn en een bijdrage te leveren aan de strategische doelstellingen.

  Het ontwikkelaanbod is gedifferentieerd.

  Het ontwikkelaanbod is gedifferentieerd en biedt een waaier aan leervormen en thema’s aangepast aan de doelstellingen, doelgroep en leerinhoud aan. Alternatieve leervormen worden door personeelsleden en leidinggevenden als vorm van ontwikkeling (h)erkend. Een gedifferentieerd ontwikkelaanbod heeft aandacht voor vaktechnische competenties en zeker ook voor gedragscompetenties.

  Leren en ontwikkelen in de Vlaamse overheid is transparant.

  Het ontwikkelbeleid en de verschillende ontwikkelmogelijkheden zijn door alle personeelsleden gekend. Hierover wordt binnen de organisatie actief gecommuniceerd.

  Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zijn essentieel voor leren en ontwikkelen.

  Ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid waarop iedereen wordt geëvalueerd. Het topmanagement en middenkader zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelbeleid. Elke leidinggevende coacht en stuurt zijn personeelsleden in hun ontwikkeling. Elk personeelslid is bereid zich te ontwikkelen en neemt hiervoor initiatief. De P&O-functie ondersteunt iedereen in zijn rol.

  Het ontwikkelbeleid wordt gemonitord.

  Er wordt regelmatig gerapporteerd over het ontwikkelbeleid van de organisatie aan de hand van een aantal kengetallen. Er is een regelmatige benchmarking tussen de entiteiten van de Vlaamse overheid, andere overheden en de private sector om het eigen ontwikkelbeleid te optimaliseren.

  Meer informatie