chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleidsmaatregelen demografische gegevens

  Inzicht in de demografische evoluties in het personeelsbestand is van groot belang voor het voeren van een goed onderbouwd HR-beleid. Hieronder vindt u het ‘demografisch profiel’ van het personeelsbestand van de diensten Vlaamse overheid van 2007 tot eind 2014.

  Er worden systematisch meer en meer personeelsleden van niveau A en B (masters en bachelors) tewerkgesteld, terwijl het aandeel personeelsleden van niveau D (geen diplomaverplichting) verder daalt. De vastgestelde evolutie richting een stijgend opleidingsniveau kan grotendeels verklaard worden door technologische vernieuwingen zoals digitalisering en automatisering, waardoor een aantal functies, veelal in de lagere niveaus, niet langer of minder nodig zijn. Er zal echter blijvend nood zijn aan medewerkers op alle niveaus om als Vlaamse overheid voluit ten dienste te staan van burgers en bedrijven.

  Daarnaast stellen we een groeiende statutarisering vast: het aandeel contractuele personeelsleden daalde stelselmatig tot 27% (eind 2011). De laatste vier jaar is het cijfer stabiel gebleven met 27% (eind 2014). Ondanks de daling, vormen de contractuele medewerkers nog steeds een aanzienlijke groep binnen het personeelsbestand. Aangezien de Vlaamse overheid interne billijkheid hoog in het vaandel draagt, maakt zij verder werk van de harmonisering van arbeidsvoorwaarden voor contractuele en statutaire personeelsleden.

  De ontgroening en de vergrijzing van het personeelsbestand, waarneembaar op de externe arbeidsmarkt, zetten zich ook bij de Vlaamse overheid verder door, met een sterke daling bij de personeelsleden jonger dan 35 jaar en een stijging bij de 55-plussers. De Vlaamse overheid is daarmee geen uitzondering binnen de openbare besturen, die over het algemeen een ‘grijzer’ personeelsbestand hebben dan de andere sectoren (bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). De substantiële vergrijzing resulteert de komende jaren in een grote uitstroom. Tegelijk is er een steeds kleinere instroom door een intern klimaat van besparingen en de ontgroening op de arbeidsmarkt, zodat de strijd om talent zich ook bij de overheid steeds harder zal doen voelen.  

  Ten slotte vervrouwelijkt de Vlaamse overheid: het aandeel vrouwelijke personeelsleden is in de voorbije jaren nog verder toegenomen en vormt nu ook qua personeelsbeschikbaarheid de meerderheid.