chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beloningsbeleid

  Onder het beloningsbeleid wordt het totale arbeidsvoorwaardenpakket dat de Vlaamse overheid een functiehouder aanbiedt in ruil voor de functie-uitoefening verstaan. Door de demografische evolutie en de roep naar meer efficiëntie moet ook de overheid haar talenten koesteren en een attractieve positie innemen op de arbeidsmarkt. Een motiverend beloningsbeleid moet zowel aandacht besteden aan de financiële als aan de niet-financiële beloning.

  In de visie op het beloningsbeleid van de Vlaamse overheid worden een aantal basisprincipes beschreven die de krachtlijnen kunnen worden voor een vernieuwd beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid. De krachtlijnen zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch.

  Een aantal voorbeelden van deze basisprincipes zijn:

  • functiezwaarte als belangrijkste beloningsgrondslag;
  • een versterkte koppeling tussen prestaties en beloning;
  • een nieuw evaluatierooster en kalibratieproces;
  • loopbaanbeleid op basis van functiefamilies;
  • het inzetten op een flexibele beloning
  • transparantie
  • het opstarten van pilootprojecten
  • het managen van verwachtingen en communicatie;
  • ...

  De basisprincipes worden verder geconcretiseerd door een projectgroep zodat de processen en instrumenten voor functieclassificatie op punt staan en de financieel-technische aspecten van een beloningsgebouw zijn uitgewerkt.

  Nulmeting implementatie functieclassificatie

  De stand van zaken met betrekking tot de implementatie van functieclassificatie in de Vlaamse overheid wordt nauw opgevolgd. Een nulmeting werd afgenomen eind september 2014.

  Bekijk hier de resultaten

  Instrumenten

  Meer informatie

  Ronny Verstraete
  Agentschap Overheidspersoneel
  Projectleider beloningsbeleid