chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bevoegdheid Vlaamse Toezichtcommissie

  Verduidelijking april 2020

  De Vlaamse Toezichtcommissie heeft kennisgenomen van de Beslissing ten gronde 15/2020 van de federale Gegevensbeschermingsautoriteit dd. 15 april 2020. In deze beslissing spreekt de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit zich uit over een klacht aangaande een specifieke verwerking van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie, meer bepaald een Vlaams lokaal bestuur, en maakt zij tevens haar standpunt kenbaar over de bevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie.

  De Vlaamse Toezichtcommissie herinnert er graag aan dat Vlaamse instanties bij de verwerking van persoonsgegevens gebonden zijn door de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door het Bestuursdecreet, en door het e-govdecreet (zoals gewijzigd door het AVG-Decreet). Deze laatste twee teksten vormen de omkadering waarmee de Vlaamse regelgever specifieke en aanvullende bepalingen heeft geïntroduceerd die de naleving van de AVG door Vlaamse instanties ondersteunen, en die de controle op de naleving hiervan mogelijk maken.

  De Vlaamse Toezichtcommissie werd door artikel 10/1 van het voornoemde e-govdecreet aangeduid als "toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming door de instanties". Op basis daarvan heeft de Vlaamse Toezichtcommissie een duidelijke opdracht gekregen van de Vlaamse regelgever, en beschikt zij over alle bevoegdheden die de regelgever aan haar heeft toegekend. Deze bevoegdheden zijn niet vatbaar voor interpretatie of inperking door de federale Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Vlaamse instanties blijven dan ook gehouden tot naleving van deze regelgeving, en de Vlaamse Toezichtcommissie zal haar taken blijven uitoefenen zoals voorzien in het e-govdecreet, inclusief inzake behandeling van klachten.

  Een overzicht van de bevoegdheden van de VTC is hier opgelijst.