chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bevordering voor contractuelen

  Interpretatie bij art. VI 32

  Vraag:

  Contractuele personeelsleden kunnen enkel deelnemen aan bevorderingen wanneer ze geslaagd zijn voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking. Wat is het gevolg indien men bij contractuele werving vergeet in het selectiereglement te zetten dat de kandidaat later toegang heeft tot bevorderingsprocedures?

  Antwoord:

  Het selectiereglement voor de contractuele selectie hoefde niet te vermelden dat deze selectie toegang geeft tot een latere bevorderingsprocedure.  Essentieel is wel dat het desbetreffende contractueel personeelslid slaagde voor een objectief wervingssysteem dat voldoet aan de voorwaarden die zijn bepaald in deel III, hoofdstuk 2 VPS.

  Onder algemene bekendmaking werd tot 31 oktober 2014 de publicatie van de vacature in het Belgisch Staatsblad verstaan. In de praktijk stelden we eventwel vast dat heel wat contractuele pesoneelsleden slaagden voor een selectie die voldeed aan alle voorwaarden van het objectief wervingssysteem, maar waarvan de vacature niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Een deel van deze vacatures werd echter evengoed op een algemene wijze bekendgemaakt. In haar advies nr 59.329/3 van 8 juni 2016 erkent de Raad van State dat er ook nog andere manieren van algemene bekendmaking mogelijk zijn. In de lijn van dit advies worden vacatures die na 31 december 2005 (=datum waarop het objectief wervingssysteem ook voor het contractueel personeel werd ingevoerd) minstens op de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen werden gepubliceerd, beschouwd als zijnde selectieprocedures die voldeden aan het criterium van algemene bekendmaking.

  Samengevat: Contractuele personeelsleden slaagden tussen 1.1.2006 en 31.10.2014 voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking indien:

  - de selectie voldeed aan de voorwaarden opgenomen in deel III VPS

  - de vacature gepubliceerd werd in ofwel:

  • het Belgisch Staatsblad;
  • de website van de VDAB;
  • de website van Jobpunt Vlaanderen.

  Zie artikel III 31.

  Contractuele selecties die dateren vanaf 1.11.14 moeten minimaal gepubliceerd worden op de website van de VDAB opdat er sprake is van algemene bekendmaking.

  Het is raadzaam om bij toekomstige contractuele wervingen volgende clausule op te nemen in het selectiereglement: "Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit."