Bijkomende informatie

Begeleidingsplan bij personeelsplan

Discriminatie obv syndicale overtuiging

Doorgeven van informatie en documentatie aan vakbonden

  • zie omzendbrief BZ 2014/4 van 16 mei 2014 inzake de betrekkingen tussen de Vlaamse overheid en de vakorganisaties

Examens

Onderhandelings- of overlegmaterie

Ontslagbescherming contractuele vakbondsafgevaardigde

Overlegcomités

Inzage in personeelsdossier

Aanwijzing preventieadviseur

Aanwijzing vertrouwenspersoon

Vaste afgevaardigde

Tuchtmaatregel tegen vakbondsafgevaardigde

 Vakbondspremie

Vakbondsverlof en dienstvrijstelling voor de uitoefening van vakbondsactiviteiten

Vakorganisaties en hun prerogatieven

Waarnemer

Welzijn op het werk

Stakingsrecht

naar boven