chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bijlage 7

  Lijst van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke werken [2]

  1. werk met of in water, in stof, vuur, slijk of roet met uitsluiting van de normale onderhoudsactiviteiten van lokalen, en keukenactiviteiten;
  2. werk met pneumatisch gereedschap;
  3. het onderhoud van roosters, pompen en machines van afvalwaterinstallaties en zuiveringsinstallaties;
  4. het reinigings- en andere werk aan de roltrappen van tunnels;
  5. het verwerken van koolwaterstofprodukten;
  6. proeven en werken langs voor het verkeer toegankelijke wegen en tunnels;
  7. inspecties of bedrijfsbezoeken die gepaard gaan met het betreden van risicovolle installaties; woninginspecties in onhygiënische omstandigheden;
  8. drukkerij- of fotolaboratoriumactiviteiten;
  9. werk met oliën, vetten, bijtende, giftige, radioac­tieve of schadelijke stoffen, zuren of gassen;
  10. werk met verontreinigde grond of slibmonsters;
  11. werk in vervuilde lucht;
  12. het verdelgen van ratten en ongedierte;
  13. schilderwerk met een spuitpistool in open en gesloten ruimten;
  14. werk met sproeistoffen, insecticiden en herbiciden;
  15. werk in schachten gevuld met onfrisse lucht of hangend boven water;
  16. het opruimen van vuil, afval of rottende voorwerpen voor zover het niet gaat om dagelijkse onderhouds­activiteiten;
  17. het herstellen of reinigen van aalputten, afvoerleidingen van W.C.'s of waterplaatsen;
  18. het reinigen of herstellen van riolen;
  19. werk waarbij het personeelslid tot op kniehoogte in het water staat;
  20. werk in kokers van duikers;
  21. werk in watervaten, luchtkisten of deurboten;
  22. het pneumatisch spuiten van beton;
  23. het opheffen en terugplaatsen van sluisdeurvleugels bij middel van krikken;
  24. het slepen of verplaatsen van springstoffen en munitie;
  25. werken in de hoogte;
  26. het varen met reddingsboten;
  27. het opnemen en uitzetten van boeien;
  28. het lossen en laden van gasflessen, kettingen en boeistenen;
  29. het bergen van lijken of van gevaarlijke voorwerpen;
  30. peilen met een peilstok van op het water;
  31. werk aan drooggezette boten op slipway of in tijgebonden droogdok;
  32. loopwerk over onbeveiligde richels van stuwen en sluizen;
  33. werk in abnormaal gevaarlijke omstandigheden door personeel van het Zeewezen;
  34. werk met steekmes aan bomen, trekzaag, treksnoeischaar, met houtbewerkingsmachines zoals top- en freesmachine en kettingzaag (ook op stok);
  35. werk met de motorzeis, met de handslijp- of snijmachine of een andere sneldraaiende machine;
  36. onderhoud en herstelling van elektrische installaties die onder spanning;
  37. werk aan in dienst zijnde verwarmings- of stookinstallaties;
  38. werk met de klepelmaaier;
  39. werk met de stoomreiniger;
  40. het lassen en branden van metalen stukken;
  41. het uitstorten van zakken cement;
  42. werk met de betonbreekhamer, de steenboor, de betonboorhamer, de explosiehamer of de mechanische stamper;
  43. de inspectie van liftschachten;
  44. de nachtelijke onderhoudsbediening van draaibruggen of zuiveringsinstallaties;
  45. onderhoud, herstelling en controle van de in het water gebouwde of aan wateroppervlakken grenzende constructies;
  46. werk op platformen zonder leuningen;
  47. het schilderen en onderhouden van masten en palen;
  48. het onderhouden en herstellen van windmeters en enemografen;
  49. maaiwerk bij temperaturen van minstens 30°;
  50. sneeuw- en ijsruimingswerk, werk met strooimiddelen;
  51. het verrichten van veerdiensten;
  52. opslag en verwerking van kadavers;
  53. het verrichten van bruginspecties;
  54. het onderhoud van dienstboten;
  55. het bedienen van de brug van Zelzate;
  56. het vissen met verschillende vistuigen (elektrovisserij, zegenvisserij, fuiken, warrelnetten, staande netten) in het kader van een visstandsopname van een viswater;
  57. het werken in schermbossen die zones afschermen die het leefmilieu belasten;
  58. isolatiewerk met los glaswol;
  59. werk in een omgevingslawaai van minstens 85dB(A) en 137db(C);
  60. prestaties in de werkjol van de kotter van de loodsdienst;
  61. het bedienen van de werkjolkraan op de kotter van de loodsdienst;
  62. prestaties in de werkjol van de tender, de sleep- of bebakeningsdienst;
  63. opnames uit de lucht;
  64. duikerswerk;
  65. doorlichten van bagage op de regionale luchthavens;
  66. blus- en reddingswerk op de regionale luchthavens.

   

  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut.

  Brussel, 16 maart 2007

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  Yves LETERME

  De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,

  Geert BOURGEOIS

  naar boven