chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Binnenlandse dienstreizen

  Opgelet: de verplaatsing van uw woonplaats naar uw vaste plaats van tewerkstelling is géén dienstreis en wordt als woon-werkverkeer beschouwd.

  Reiskosten

  • De door het personeelslid werkelijk gemaakte reiskosten worden integraal vergoed, mits voorlegging van de bewijsstukken.
  • In de mate van het mogelijke kiest het personeelslid voor het goedkoopste vervoermiddel, bij voorkeur het openbaar vervoer.
  • Indien het personeelslid voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen voertuig of fiets, heeft hij respectievelijk recht op een kilometervergoeding of een fietsvergoeding. De vergoeding voor het gebruik van de eigen fiets bij dienstreizen is van dezelfde grootorde als deze voor het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer: 0,21 euro/km.
  • Het personeelslid dat gebruik maakt van een dienstwagen ontvangt geen kilometervergoeding.
  • Indien het personeelslid een dienstverplaatsing maakt met de eigen wagen, fiets, motor- of bromfiets, kan stoffelijke schade n.a.v. deze dienstverplaatsing worden vergoed door de werkgever.

  Maaltijdvergoeding

  • Het personeelslid heeft recht op een maaltijdvergoeding als de duur van de dienstreis minimum zes uur bedraagt; de vergoedingen voor middagmaal en avondmaal kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gecumuleerd voor dienstreizen die minstens twaalf uur duren.
  • Het personeelslid heeft geen recht op een maaltijdvergoeding voor:
   • dienstreizen binnen een straal van 25 kilometer vanaf de standplaats of woonplaats als de verplaatsing met een motorvoertuig gedaan wordt;
   • dienstreizen binnen een straal van 5 kilometer vanaf de standplaats of woonplaats;
   • dienstreizen en vormingsactiviteiten waarbij een lunch aangeboden wordt;
   • dienstreizen waarbij het personeelslid een warme maaltijd kan gebruiken in een restaurant van de diensten van de Vlaamse overheid of in een door de diensten van de Vlaamse overheid erkend restaurant.
  • Sinds 1 juli 2017 bedraagt het geïndexeerd bedrag van de maaltijdvergoeding 9,99 euro.
  • Indien het personeelslid een reizende functie uitoefent, kan hem een  maandelijkse forfaitaire maaltijdvergoeding worden toegekend. In dat geval dient hij geen schuldvordering in. De reizende functies worden gedefinieerd door het managementorgaan van de entiteit.

  Het personeelslid behoudt bij een binnenlandse dienstreis zijn recht op een maaltijdcheque.

  Door de toekenning van maaltijdcheque dient het geïndexeerd bedrag van de gewone maaltijdvergoeding met de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque te worden verminderd.[1]


  [1] Artikel 19 bis, §1 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 5 december 1969, err. B.S. 22 december 1970), zoals gewijzigd bij artikel 1 van het KB van 12 oktober 2010; Sectoraal Akkoord 2005-2007 (https://overheid.vlaanderen.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/personeel/regelgeving/vakbondsstatuut/sectorale_akkoorden/SA_2005_2007.pdf)

   

  naar boven

  Regelgeving