chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Brandveiligheid

  De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming adviseert entiteiten van de Vlaame overheid bij onder meer:

  • de opmaak van brandinstructies;
  • de organisatie van de jaarlijkse evacuatieoefening;
  • de toe te passen veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld compartimentering, in te zetten blusmiddelen, …);
  • de opslag van gevaarlijke producten.

  Opleidingen brandbestrijding voor personeel van de Vlaamse Overheid

  Elke werkgever moet een brandbestrijdingsdienst hebben. De leden van deze dienst dienen een basisopleiding brandbestrijding te volgen.

  Binnen de Vlaamse overheid adviseert de GDPB dat de zonevrijwilligers deze taak op zich nemen binnen de administratieve kantoorgebouwen en de VAC’s. Zij dienen om de 5 jaar een bijscholing of opleiding te volgen.
  Bij entiteiten met hogere risico’s (vb. gemeenschapsinstellingen, labo’s, ateliers, …) kan de periodiciteit verschillen en kan het aangewezen zijn om buiten de zonevrijwilliger ook andere personeelsleden als lid van de brandbestrijdingsdienst op te leiden. Dit wordt bepaald door de risicoanalyse. Voor meer info hierover contacteer je best rechtstreeks de preventieadviseur die is toegewezen aan jouw entiteit of via gdpb@kb.vlaanderen.be.

  AgO biedt in zijn opleidingscatalogus opleidingen brandblussen aan. Deze zijn vooral gericht op gebouwverantwoordelijken en -beheerders, zonevrijwilligers, operationeel verantwoordelijken en personen die een beroep uitoefenen met verhoogd brandrisico zoals laboranten.

  De prijs per deelnemer is 166 euro (maart 2019). Per sessie kunnen 12 cursisten deelnemen.

  Alle informatie vind je op het vormingsweb.

  Regelgeving

  De codex over het welzijn op het werk,  meer bepaald Titel III boek 3: brandpreventie op arbeidsplaatsen (pdf), verplicht de werkgever om een risicoanalyse uit te voeren en op basis hiervan de nodige preventiemaatregelen uit te werken. "Preventiemaatregelen uitwerken" betekent dat deze op gepaste wijze in de praktijk gebracht moeten worden. De lijst met uit te werken maatregelen omvat zeker, maar is niet noodzakelijk beperkt tot:

  Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen wijzigt grotendeels Artikel 52 van het ARAB. Aan de bepalingen betreffende de bouwvoorschriften worden geen wijzigingen aangebracht. Wel wordt de verplichting opgelegd om een risicoanalyse uit te voeren en op basis hiervan de nodige preventiemaatregelen uit te werken, zoals de oprichting van een brandbestrijdingsdienst, opleiding en informatie van werknemers, opmaak van een nood- en interventieplan, verplichtingen van de werkgever tegenover externe ondernemingen (vb. gebruik van vuurvergunning ). Dit KB ging van kracht op 3 mei 2014.

  Raadpleeg ook de presentatie over brandpreventie op de arbeidsplaatsen en de antwoorden op veelgestelde vragen (link is external).

  - See more at: https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/codex-over-welzijn-op-het-werk-gew...

  Contact

  Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 - bus 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 01 22
  E-mail
  Website