chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Brede weersverzekering

  Belangrijke wijziging voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Overgangsperiode voor de schadelijke weersfenomenen die zich voordoen met ingang van 1 januari 2020.

  Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 kan schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerd kunnen worden door een brede weersverzekering, maar die niet verzekerd zijn, nog gedeeltelijk vergoed worden voor de risico’s vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

  Wat is een brede weersverzekering?

  Een verzekering die teelt- en oogstschade dekt die veroorzaakt is door de ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld.

  Wat houdt deze maatregel in?

  • Bent u niet of voor minder dan 25% van uw totale teeltareaal verzekerd, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming voor uw schade. Onder het totale teeltareaal wordt verstaan: de som van de perceelsoppervlaktes van de hoofdteelten in eigen gebruik op 31 mei, zoals geregistreerd in uw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp onder de code A en I.
  • Bent u voor minstens 25%, maar minder dan 50%, van uw totale teeltareaal verzekerd, dan komt u voor een tegemoetkoming in aanmerking voor de niet-verzekerde schade. U ontvangt maximaal volgende afnemende vergoedingspercentages voor deze schade:
   • vanaf 1 januari 2020: 40%
   • vanaf 1 januari 2021: 32%
   • vanaf 1 januari 2022: 24%
   • vanaf 1 januari 2023: 16%
   • vanaf 1 januari 2024: 8%
   • vanaf 1 januari 2025: 0%
  • Bent u voor minstens 50% van uw totale teeltareaal verzekerd, dan ontvangt u voor de niet-verzekerde schade maximaal:
   • vanaf 1 januari 2020: 80%
   • vanaf 1 januari 2021: 64%
   • vanaf 1 januari 2022: 48%
   • vanaf 1 januari 2023: 32%
   • vanaf 1 januari 2024: 16%
   • vanaf 1 januari 2025: 0%
  • Vanaf 1 januari 2025 komt uw schade niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming.

  Deze overgangsmaatregel geldt niet als u aan de hand van een attest van vrijstelling van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds kan aantonen dat u zich in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt.

  Voorbeeld

  De verzamelaanvraag 2020 van een ondernemer bestaat uit 40 ha bedrijfsareaal, waarvan 19 ha appel en 21 ha uien. In 2020 treedt extreme droogte op waardoor de uienoogst vrijwel volledig verloren is. De geraamde schade bedraagt 100 000 EUR.

  • Scenario 1: de ondernemer heeft zijn 19 ha appel in 2020 verzekerd door middel van een hagelverzekering.
   • De ondernemer zal niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen vermits hij geen brede weersverzekering heeft afgesloten en hagel niet is opgenomen in de overgangsmaatregel.
  • Scenario 2: de ondernemer heeft 9 ha appel in 2020 verzekerd door middel van een brede weersverzekering.
   • De ondernemer zal niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen vermits hij slechts voor 22,5% van zijn bedrijfsareaal een brede weersverzekering heeft afgesloten.
  • Scenario 3: de ondernemer heeft zijn 19 ha appel in 2020 verzekerd door middel van een brede weersverzekering.
   • Door toepassing van de vrijstelling van 500 EUR en de coëfficiëntberekening bedraagt het basisbedrag van de tegemoetkoming 53 650 EUR.
   • De ondernemer is echter slechts voor 47,5% van zijn totaal teeltareaal verzekerd. De tegemoetkoming voor de 21 ha uien zal dan ook beperkt worden tot 40% van het nettobedrag van de schade, zijnde 40 000 EUR.
  • Scenario 4: de ondernemer heeft zijn 19 ha appelen en 10 ha uien in 2020 verzekerd door middel van een brede weersverzekering.
   • Door toepassing van de vrijstelling van 500 EUR en de coëfficiëntberekening bedraagt het basisbedrag van de tegemoetkoming 53 650 EUR.
   • Vermits de ondernemer voor 72.5% van zijn totaal teeltareaal verzekerd is, kan hij maximaal voor 80% van het nettobedrag van zijn schade in aanmerking komen.
   • De ondernemer zal een tegemoetkoming conform de coëfficiëntberekening van 53 650 EUR ontvangen voor de schade aan 11 ha uien.

  Wat met de premiesubsidie?

  U kan terecht bij het Departement Landbouw en Visserij als u een erkende brede weersverzekering afsluit en u wenst een subsidie in de verzekeringspremie te ontvangen.

  Meer informatie over de premiesubsidie.