chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Buitenlandse dienstreizen

  Opgelet: eendaagse dienstreizen in de buurlanden worden gelijkgesteld met binnenlandse dienstreizen; dienstreizen naar de Brakke Grond in Amsterdam worden daar eveneens mee gelijkgesteld.

  De reiskosten (de kosten van de reis naar het buitenland en de verplaatsingen in het buitenland) worden integraal terugbetaald door de werkgever, mits voorlegging van de bewijsstukken.

  De kosten voor overnachting (= logies) worden eveneens terugbetaald aan de hand van de factuur, maar wel tot het beloop van de in de omzendbrief buitenlandse dienstreizen vermelde maximale bedragen voor logies en ontbijt.

  Het personeelslid ontvangt een dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding (= dagvergoeding). De bedragen van de dagvergoeding zijn opgenomen als bijlage bij de omzendbrief buitenlandse dienstreizen en worden geacht de kosten van de maaltijden en van de andere kleine uitgaven te vergoeden.

  • U hoeft geen bewijsstukken in te dienen voor de dagvergoeding, op voorwaarde dat de gevraagde terugbetaling de forfaitaire bedragen uit de tabel niet overschrijdt.
  • Wanneer de logies of vormingskosten door de Vlaamse overheid of derden worden terugbetaald en deze tevens bepaalde maaltijden of kleine uitgaven omvatten, moet het bedrag van de dagvergoeding – naar gelang het geval – worden verminderd met:
   • 15% van de dagvergoeding, voor het ontbijt;
   • 35% van de dagvergoeding, voor het middagmaal;
   • 45% van de dagvergoeding, voor het avondmaal;
   • 5% van de dagvergoeding, voor de kleine uitgaven.
  • Voor buitenlandse dienstreizen die langer dan een etmaal duren, wordt de dagvergoeding voor de dagen van vertrek en terugkeer, herleid tot de helft. Op die halve dagvergoeding worden de bovenstaande verminderingen niet toegepast.

  De delegatieleider die belast is met een zendingsopdracht in het kader van de officiële vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in het buitenland, kan een bedrag aanvragen voor representatiekosten. Die aanvraag moet gemotiveerd zijn.

  Het personeelslid heeft recht op een voorschot op bepaalde kosten.

  Na afloop van de buitenlandse zendingsopdracht brengt het personeelslid daarover schriftelijk verslag uit aan de lijnmanager. De terugbetaling van de kosten en de niet-terugvordering van de verleende voorschotten wordt afhankelijk gesteld van de correcte naleving van die verslaggevingsverplichting.

  Het personeelslid behoudt bij een buitenlandse dienstreis zijn recht op een maaltijdcheque. Door de toekenning van maaltijdcheque dient het bedrag van de dagelijkse forfaitaire vergoeding met de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque te worden verminderd.[1]  [1] Artikel 19 bis, §1 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 5 december 1969, err. B.S. 22 december 1970), zoals gewijzigd bij artikel 1 van het KB van 12 oktober 2010; Sectoraal Akkoord 2005-2007 (https://overheid.vlaanderen.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/personeel/regelgeving/vakbondsstatuut/sectorale_akkoorden/SA_2005_2007.pdf)

   

   naar boven

  Regelgeving