chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bodembedekking en bodemgebruik Vlaanderen

  Het klimaatrapport 2015 van VMM heeft aangetoond dat klimaatverandering in Vlaanderen meet-en zichtbaar is. Belangrijke kernwoorden in het rapport zijn dan ook veranderingen in land-of bodemgebruik of de verharding, verstedelijking, infiltratie, verdichting, …van onze ruimte.  

  In 1995 werd gestart met de ontwikkeling van een eerste versie van het ‘Bodemgebruiksbestand Vlaanderen’. In 2011 werd, eveneens gebaseerd op multispectrale satellietbeelden (Landsat), naast een bodemgebruik ook een bodembedekkingsbestand gemaakt voor Vlaanderen. Bedoeling was om op een kleinschalige manier een opvolgingssysteem te ontwikkelen inzake bodembedekking en bodemgebruik in Vlaanderen om zo evoluties te kunnen inschatten.

  Vanuit deze ervaring participeerde de organisatie in 2012 in het Europees FP7-project HELM (Harmonised European Land Monitoring). Hierbij wordt via kennisuitwisseling met andere regionale en nationale overheidsdiensten gewerkt aan een geïntegreerde benadering van de monitoring van ‘bodembedekking en bodemgebruik’ in en voor Europa.

  In 2012 is de organisatie met de andere gewesten en het NGI ook gestart met de actualisaties van het CORINE Land Cover” (CLC)-bestand en dit laatste in opdracht van het EEA (Europees Milieuagentschap).

  Recente middenschalige informatie (zoals digitale luchtfoto’s) en grootschalige informatie (zoals GRB) zorgen voor een nieuwe uitdaging om de bodembedekkingskaart voor Vlaanderen zowel naar schaal als naar thema te actualiseren en te verfijnen.  Informatie Vlaanderen startte in 2012 pilootzones op om een eerste analyse uit te voeren en na te gaan of een automatische kartering van (on)afgedekte oppervlakten kan gerealiseerd worden. Bodembedekking vormt immers naast hoogte-informatie een belangrijk gegeven in het kader van de optimale waterbeheersing en levering van ecosysteemdiensten door onafgedekte bodem in Vlaanderen.

  Het is vanuit deze achtergrond dat Informatie Vlaanderen in overleg met verschillende eindgebruikers, met name vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin, Ruimte Vlaanderen, afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON), Waterbouwkundig Laboratorium, Stad Leuven en Stad Mechelen, de operationele aanmaak van een bodembedekkingskaart Vlaanderen (BBK) en afgeleide datasets, namelijk Bodemafdekkingskaart (BAK) en Waterondoorlaatbaarheidskaart(WOK) heeft gerealiseerd. Dit resulteerde in de Bodembedekkingsbestanden 2012.

  In overleg met verschillende eindgebruikers en in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Departement Omgeving Vlaanderen en het Waterbouwkundig Laboratorium werd op basis van zomerluchtopnamen 2015 een actualisatie van de bodembedekkingskaart Vlaanderen (BBK) en afgeleide datasets, namelijk Bodemafdekkingskaart (BAK) en Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK) voor 2015 gerealiseerd.

  Bodemafdekkingskaart

  Binnen de “Bodembedekkingsbestanden 2012/2015”, onderscheiden we volgende datasets

  • Bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2012 en 2015
  • Bodembedekkingskaart (BBK), 5m resolutie, opname 2012 en 2015
  • Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie, opname 2012 en 2015
  • Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2012 en 2015

  Meer info is terug te vinden in

  De methodologie, aanpak en gehanteerde definities werden door Informatie Vlaanderen uitgewerkt op basis van verschillende review en acceptatie cycli binnen deze werkgroep van eindgebruikers.

  Via een generieke en herhaalbare aanpak kan zowel invulling gegeven worden aan de diverse onderzoeksvraagstukken van verschillende eindgebruikers als aan de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en de beleidsopvolging.  Voorbeeld van dergelijke analyse mbt verharding :

  Zie https://www.statistiekvlaanderen.be/verharding

  Een voorbeeld van gebruik bij de VMM, zie presentatie Trefdag Informatie Vlaanderen (2016)    

  De Beeldverwerkingsketen  biedt het potentieel om net zoals de gebouwendetectie voor GRB, op termijn andere mutatiesignaleringen zoals bodembedekking, bodemgebruik of verhard/ onverhard als ‘dienst’ te verankeren.