chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Groenkaart en Boswijzer Vlaanderen

  Groenkaart Vlaanderen

  De Groenkaart Vlaanderen 2009 en 2012 geeft het groen in Vlaanderen weer in functie van het groenbeleid in Vlaanderen.

  Deze groenkaart is een raster segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s uit 2009 en 2012 in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een kaart aan te maken met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m).

  Op basis van de Landbouwgebruikspercelenkaart uit 2009 en 2012 (Departement Landbouw en Visserij) zijn “Laag Groen” en “Niet Groen” geclassificeerd als “Landbouw”. Dit betekent dat bv. bomen in landbouwgebied als “Hoog Groen” geclassificeerd zijn.

  Digitale boswijzer Vlaanderen

  Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden.

  De Boswijzer is gerealiseerd op basis van diverse parameters van bovenstaande Groenkaart. Met de Boswijzer kan de toestand van de bossen geëvalueerd worden én het bosbeleid ondersteund worden.  De boswijzer focust op bodembedekking en  kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden. 


  U kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart (http://www.geopunt.be/kaart), Thema’s > Natuur en Milieu > Bos. 

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst WMS Agentschap Natuur en Bos (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/ANB/wms?)

  Deze productdatasets worden via de downloadtoepassing als open data ter beschikking gesteld.