chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Historiek en aanleiding

  Remote sensing of teledetectie is een eenvoudige manier om snel en herhaaldelijk ruimtelijke gegevens te verzamelen. Een specifieke toepassing is de aardobservatie, waarbij informatie over de aarde ingewonnen wordt aan de hand van sensoren gemonteerd op een satelliet, een bemand vliegtuig/helikopter of rijdend voertuig (mobilemapping) of op een onbemand vliegtuig/helikopter (Unmanned Aerial Vehicle of UAV).

  Herhaaldelijke regionale bedekkingen met zeer hoge resolutie digitale beelden, genereren echter gigantische hoeveelheden remote sensing data. Het beheer daarvan is enkel mogelijk als dit op een gestandaardiseerde manier gebeurd als onderdeel van een langetermijnvisie en -strategie voor het archiveren en bewaren van deze brondata.

  Bovendien is het de bedoeling dat deze data verschillende klanten dient, met elk hun specifieke eisen naar algoritmes en dit alles op een nagenoeg ‘real-time’ basis. Hiervoor is een volledig automatische archiverings- en verwerkingsketen aangewezen. Een dergelijke archiverings- en verwerkingsketen creëert bovendien een platform voor wetenschappelijk onderzoek om nieuwe algoritmes te ontwikkelen en bestaande te evalueren in een operationele setting.

  Meer informatie over remote sensing data

  In 2008 beschikte het AGIV al over een enorm volume aan ruw beeldmateriaal; luchtfoto’s, satellietbeelden, mobilemappingbeelden en LiDAR-data. Maar de ruwe beelddata kwam niet beschikbaar voor andere toepassingen en gebruikers. Binnen de geo-industrie is deze data nochtans noodzakelijk voor de automatisatie van allerlei toepassingen.

  De bedoeling was dan ook om een manier uit te werken om de data online te beheren en te ontsluiten. Op die manier zou het AGIV automatische workflows kunnen uitwerken voor eigen gebruik. Maar ook andere overheidsinstellingen, universiteiten en derden zouden ermee aan de slag kunnen.

  Met financiering van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), kon AGIV in 2008 een eerste stap zetten in de realisatie van de beeldverwerkingsketenGDI- Vlaanderen: de opstart van het project “Prototype automatische mutatiedetectie (PROMUT)”. Dit project had als doel een prototype automatische workflow te ontwikkelen ten behoeve van de GRB-actualisatie.

  Na 6 maanden werd een werkend prototype opgeleverd en kon in 2009 de opbouw van een operationeel systeem (PROMUTII) starten. Het doel was om alle ruwe data beheerd te archiveren, online te stockeren, en automatisch te verwerken. Een dergelijk operationeel systeem ontwikkelen en op maat van Vlaanderen ontplooien was een uitdaging en uniek in Europa.

  Hiervoor werd samengewerkt met het VITO, Department Teledetectie en Atmosferische Processen (VITO - TAP). VITO-TAP heeft zowel de kennis als de basisinfrastructuur opgebouwd voor het archiveren en hosten van grote hoeveelheden remote sensing data en heeft een grote expertise in de automatische verwerking ervan. De vereiste infrastructuur vond een plaatsje in het Centrum voor Beeldverwerking (VITO - CVB).

  In 2011 werd de automatische workflow voor veranderingsdetectie van de BVK operationeel ingezet voor de verzameling van afwijkingsbestanden voor de GRB actualisatie op basis van de recentste multispectrale winterbeelden.

  De samenwerking tussen AGIV en VITO werd in 2012 gestructureerd binnen een referentietaak: “Verdere ontwikkeling en exploitatie van de beeldverwerkingsketen (BVK)”.