chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Remote sensing van de wegen in Vlaanderen (mobile mapping)

  De MM-beelden werden over een periode van twee jaar (eind 2008 – augustus 2010) gefaseerd per gemeente opgenomen.

  Het AGIV controleerde het beeldmateriaal en stond in voor het toegangsbeheer. Om de dataset te kunnen openstellen naar verschillende Vlaamse instanties voor de uitvoering van bepaalde taken, diende het AGIV voorheen in nauwe samenwerking met de betrokken instantie een machtigingsdossier in bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

  Rekening houdend met de gebruiksrechten kregen volgende categorieën gerechtigde gebruikers
  toegang tot de mobilemappingbeelden van Vlaanderen:

  • Gerechtigde niet-deelnemer GIS-Vlaanderen: brandweer, lokale politie, Polder en Watering, OCMW, Vlaamse onderwijsinstelling (school, hogeschool, universiteit).
  • GRB-netbeheerder – intergemeentelijk samenwerkingsverband: Vlaamse zuivere intercommunales, enkel de netbeheerders van fysieke leidingnetten.
  • openbaar lichaam: niet deelnemer GIS-Vlaanderen: (bv. federale overheid, Waalse overheid, …), niet-Belgisch openbaar lichaam (bv. Nederlandse overheid, Europese Unie, …) – niet-deelnemer GIS-Vlaanderen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
  • Vlaamse agentschappen met rechtspersoonlijkheid: Vlaams-gewestelijke IVA met rechtspersoonlijkheid, Vlaams-gewestelijke EVA publiekrechtelijk vormgegeven en Vlaams-gewestelijke EVA privaatrechtelijk vormgegeven.
  • Vlaams ministerie: Vlaams departement en Vlaams-gewestelijke IVA zonder rechtspersoonlijkheid.
  • Vlaamse gemeente: Vlaamse gemeente en gewone gemeentebedrijven.
  • Vlaamse provincie: Vlaamse provincie, gewone provinciebedrijven en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s)

  Wegens het vervagen van de betrokken mobilemappingbeelden is geen machtiging meer nodig.

  Kijk op deze pagina om de mobilemappingbeelden te raadplegen.