chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visie en wettelijk kader

  Conform het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-Vlaanderen) is het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) belast met de operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI. De taken van het AGIV zijn nu overgenomen door het agentschap Informatie Vlaanderen.

  Deze GDI vormt het logische geheel van geografische data, diensten, technische infrastructuur en organisatorische afspraken om te komen tot een optimaal gebruik van geografische informatie, inclusief beelddata. GDI-Vlaanderen is het samenwerkingsverband voor de uitbouw van een gestructureerd communicatie- en beheerssysteem voor ruimtelijk gerefereerde gegevens.

  In het kader van deze opdracht heeft Informatie Vlaanderen de taak om algemeen bruikbare geografische gegevensbronnen op te bouwen, te beheren, te actualiseren en te ontsluiten.

  Gelet op de eerdere en lopende samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) werd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2011 beslist om de diverse bestaande en voorziene projecten aangaande opslag en veilige back-up van beelddata te verankeren binnen een referentietaak voor het VITO. Referentietaken zijn recurrente beleidsondersteunende taken die het VITO uitvoert voor de Vlaamse overheid en waarvoor een structurele financiering is vastgelegd via de beheersovereenkomst. De financiering van de referentietaak is volledig ten laste van Informatie Vlaanderen.

  Concreet breidden vanaf 1 januari 2012 de referentietaken van het VITO uit met de ‘Verdere ontwikkeling en exploitatie van de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen’.