chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  BVR 18 oktober 2013

  18 oktober 2013 - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten

  Uittreksel:

  ....

  Hoofdstuk 4. Wijzigingsbepalingen

  Afdeling 6. Wijzigingen van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

  Art. 32. In artikel I 2, 13°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 worden de woorden "het Auditcomité van de Vlaamse administratie voor de Interne Audit van de Vlaamse administratie" vervangen door de woorden "de auditcomités voor Audit Vlaanderen".

  Art. 33. In artikel II 2, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de woorden "de Interne Audit van de Vlaamse administratie" vervangen door de woorden "Audit Vlaanderen".

  ...

  Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

  ...

  Art. 47. Treden in werking op 1 januari 2014:

  1° het Auditdecreet van 5 juli 2013, met uitzonderin van hetgeen bepaald is in het tweede lid;

  2° dit besluit, met uitzondering van hetgeen bepaald is in het tweede lid.

  ...

  naar boven