chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  BVR 10 mei 2019

  10 mei 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018

  Uitteksel

  ...

  Hoofdstuk 26. Wijzigingen van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006

  Art. 61. In artikel I 2, 4°, van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 wordt de zinsnede “zoals bedoeld in artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003” vervangen door de zinsnede “als vermeld in artikel III.1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018”.

  Art. 62. In artikel II 2, §2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, 18 oktober 2013 en 14 maart 2014, wordt de zinsnede “artikel 34, § 3, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003” vervangen door de zinsnede “artikel III.115, §3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018”.

  Art. 63. In artikel V 3, §1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
  “De functie van algemeen directeur, vermeld in artikel III.6 en III.9, §1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, en in artikel 1quater, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, en in de departementen, is een functie die zich organiek en functioneel situeert tussen het N-niveau en het niveau N-1.”.

  Art. 64. Artikel V 49 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 65. In artikel X 84 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 opgeheven.

  ...